• فارسی
  • English

توضیحات پازل کودکان

بازی پازل، مناسب برای کودکان. با کنار هم قرار دادن قطعات پازل، تصاویر زیبا و کارتونی را به صورت کامل تشکیل دهید.
تعداد قطعات پازل را می توانید بسته به اینکه می خواهید سطح دشواری به چه میزان باشد، 6، 9، 12، 16، 30 یا 56 تکه انتخاب نمایید.

ویژگی های بازی Kids Animals Jigsaw Puzzles - پازل کودکان:
  • 6 پازل زیبا و چشم نواز رایگان
  • جوایز ویژه برای هر پازل
  • امکان انتخاب تعداد تکه های مختلف برای میزان دشواری متفاوت
  • بدون نمایش تبلیغات و ایجاد مزاحمت هنگام بازی
  • حرکت های بصری تکه ها
  • ایمن برای کودکان
تغییرات نسخه 31.0:
رفع اشکال. اگر از بازی لذت می برید، لطفا به آن 5 ستاره بدهید تا عشق را گسترش دهید :)

The description of Kids Animals Jigsaw Puzzles

If your preschool kids like jigsaw puzzles, they will LOVE Super Puzzle!
Super Puzzle works almost like real jigsaw puzzles for kids. Once you pick a piece it stays on the board even if you place it incorrectly, and you can nudge pieces around until it snaps to the right slot.
Each relaxing puzzle features a different beautiful scene drawn by a professional cartoon artist, and a unique reward when the jigsaw puzzle is completed. Scenes include things like cute animals, dragons, or dinosaurs, and the rewards can be to pop balloons, fruits, snowflakes or many more!
You can choose whether to use 6, 9, 12, 16, 30 or 56 pieces, adjusting the difficulty to your child's skill level.
Features:
- 18 different kids jigsaw puzzles with gorgeous HD graphics
- Unique rewards for each puzzle
- Play with 6, 9, 12, 16, 30 or 56 pieces - easy for kids, challenging for adults
- Natural jigsaw puzzle dynamics
- No third party advertisements, only in-house cross-promotion
- Intuitive navigation
- Child-safe in-app purchase
6 puzzles are available for free and the full set of 18 are unlocked by purchasing the game.
For more fun check out our other cool, fun and educational kids games for babies, toddlers, boys and girls!
This app:
- Does not contain third-party ads
- Does contain a link to our Facebook page
- Does use anonymous data collection tools
- Does contain one in-app purchase for the full version

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»