• فارسی
  • English

توضیحات افسانه دفاع 2

دفاع از برج یک بازی محبوب است، که در آن نیروهای نور، نیروی تاریکی را دفع کرده و به حمله خود ادامه می دهند.
در حال حاضر شما در سمت تاریک مبارزه می کنید. بازگرداندن تعادل بین نور و تاریکی از وظیفاتان در بازی است.
ساخت برج ها و تله ها با استفاده از فن آوری های دیوه ها، جنی ها و ساحره ها.
مهارت های تاکتیکی خود را با ترکیب اثرات برج های مختلف و استفاده از ویژگی های زمین نشان دهید و از قلعه نیروهای تاریک در بزاب حمله خصمانه ارتش های نور دفاع کنید.
تغییرات نسخه 1.5.1:
اصلاحات کوچک

The description of Myth Defense 2: DF

Popular "tower defense" game is back!
Light Forces repulsed the attack of Dark Forces and passed to the offensive.
Now you fight on the dark side. Restore the balance between Light and Darkness! Build towers and traps using technologies of Orcs, Goblins and Necromancers.
Show your tactical skills combining various towers' effects and using terrain features. Protect the stronghold of the Dark Forces from the onslaught of hostile armies of Light!

This is a free version that you can extend to the full version directly from the game menu (except this payment no additional payments required to play the full version). If you want, you can also buy additional campaign add-ons in Battle menu (currently 2 add-on are available).

FAQ: http://www.smartpixgames.com/faq.php#p10