• فارسی
  • English

توضیحات ننه جان ترسناک - آدم برفی ترسناک

برای نجات جان خود فریاد بزنید، از ترس فرار کنید و شیطان های خطرناک و آدم برفی قدرتمند محله را در این بازی ترسناک بکشید. این بازی جیغ ترسناک درباره همسایه سه بعدی دیوانه و آدم برفی ترسناک سه بعدی است که قصد دارند شما را بکشند، در بازی باید هنگام کشتن آنها از وحشت فرار کنید وگرنه به گوشت مرده تبدیل می شوید. مدت ها پیش در این دهکده، یک گردباد یخی با فریاد ترسناکی آمد، که صدمات زیادی به دهکده یخی و آدم برفی که با آرامش در قلعه خود زندگی می کردند وارد کرد و پس از آن به دلیل گردباد یخی و فریاد ترسناک دیگر قادر به زندگی عادی نبودند و تبدیل به همسایه دیوانه و آدم برفی آدم خوار شدند و تبدیل به آدم ربای مردم و حیوانات محله شدند.

همانطور که آنها فریاد می زنند فرار کنید. باید با دویدن و کشتن آدم برفی های مختلف از خود در برابر آدم برفی رباینده محافظت کنید وگرنه گوشت کشته می شوید. از عقل خود برای فرار استفاده کنید و مطمئن باشید که گرفتار نمی شوید.

این بازی ترسناک از سطوح مختلفی تشکیل شده است تا بتوانید در بازی های ترسناک کاوش و زنده بمانید و همچنین افراد را از دست آدم برفی رباینده خطرناک نجات دهید، این آدم برفی محله را پیدا کنید و با استفاده از نارنجک آنها را بکشید، آنها را با آتش بسوزانید، حیوانات را در این فرار وحشتناک نجات دهید و بالاخره رئیس آدم برفی قدرتمند را بکشید، اما مراقب باشید! می تواند گلوله های برفی پرتاب کند و شما را بکشد.

ویژگی های بازی Scary Snowman Horror Granny - ننه جان ترسناک - آدم برفی ترسناک:
  • سبک هیجان انگیز
  • قلعه تعاملی
  • سطوح مختلف برای زنده ماندن
  • شخصیت های بسیار دقیق
  • کنترل آسان
تغییرات نسخه 2.8:
- تجربه کاربری بهتر
- اشکالات جزئی رفع شد

The description of Scary Snowman Horror Granny

Scream run for your life, horror escape and kill the dangerous evils and possessed mighty neighborhood snowman in this horror game! This scary scream game and creepy games is about crazy 3d neighbor and scary 3d neighbor snowman who are out to kill you moving pieces of meats, you have to horror escape while killing them in this horror game or you are dead meat. Long ago in this ice village, an ice tornado came with a scary scream which did a lot of damage to the ice village and snowman who lived peacefully in their castle. But then, because of the scary scream ice tornado they were not able to live a normal life, they became crazy 3d neighbor and scary 3d neighbor snowman and started considering everyone moving pieces of meats to eat and became kidnapper of people and animals in the neighborhood as they scream run. So now you find yourself in this scary game and creepy games at their castle all alone but with grenades so don’t scary scream. You have to now protect yourself from kidnapper snowman or you’re dead meat and the people by running and killing different snowman. Use your wits to escape and be sure not to get caught! This scary games consists of different levels for you to explore and survive in horror games and also rescue people from the dangerous kidnapper snowman, Find these neighborhood snowman and kill them by using grenades, burn them using fire, save animals in this horror escape, and finally kill the mighty snowman boss, but watch out! It can throw snowballs and kill you! So don’t scream run away. Features of this scary game and creepy games includes: 1. Exciting style and interactive castle 2. Multiple levels to survive in the castle and kill snowman 3. Highly detailed characters 4. Easy Controls Let’s see how long you can survive in this horror game “Scary Snowman Scream Town: Horror Ice Survival”: Enjoy the most anticipated and newest game of 2020!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»