• فارسی
  • English

توضیحات منچ چند نفره

بازی کلاسیک، محبوب و قدیمی منچ برای اندروید با امکان بازی به صورت چند نفره در یک موبایل یا از طریق اینترنت.
  • امکان بازی به صورت چهار نفره
  • بازی با دوستان خود در یک دستگاه یا از طریق اینترنت
  • بازی با هوش مصنوعی
  • دارای جدول رده بندی جهانی
  • امکان انتخاب نام برای بازیکنان
  • حرکت خودکار هنگام وجود تنها یک انتخاب
تغییرات نسخه 1.00:
خدمات بازی GOOGLE:

- چند نفره (حداکثر 4 بازیکن)
- با دوستان خود در یک دستگاه یا از طریق اینترنت بازی کنید
- بازی در برابر آندروید
- دستاوردها
- LeaderBoards
- با افراد و دوستان دیگر چالش و رقابت کنید


امکانات:


- چرخش تاس با استفاده از فیزیک واقعی ، تندرست طرفین
- تاس تغییر رنگ با توجه به رنگ بازیکن واقعی به نوبه خود
- سرویس Google Play
- دستاوردها
- LeaderBoards
- چالش
- اشتراک فیس بوک
- بازیکنان را نام ببرید
- پشتیبانی از زبان

The description of Ludo Parchis Classic Online

Ludo Parchis Classic Online is a board game for two up to four players, in which the players race their four tokens from start to finish according to die rolls.
FEATURES
- Multiplayer (up to 4 players)
- Play with friends on one device or over the internet
- Play against Android

- Rolling dice using real physX, bouncing of the sides
- Dice changing color according to color of actual player on turn
- Achievements
- LeaderBoard Online
- Name the players
- Auto move when there is only one possibility

https://www.facebook.com/SpanasGames

GAMEPLAY (Rules)
To enter a token into play from its staging area to its starting square, a player must roll a 6. If the player has no tokens yet in play and does not roll a 6, the turn passes to the next player. Once a player has one or more tokens in play, he selects a token and moves it forward along the track the number of squares indicated by the die roll. Players must always move a token according to the die value rolled, and if no move is possible, pass their turn to the next player.
When a player rolls a 6 he may choose to advance a token already in play, or alternatively, he may enter another staged token to its starting square. The rolling of a 6 earns the player an additional ("bonus") roll in that turn. If the additional roll results in a 6 again, the player earns an additional bonus roll.
A player may not end his move on a square he already occupies. If the advance of a token ends on a square occupied by an opponent's token, the opponent token is returned to its owner's yard. The returned token may only be reentered into play when the owner again rolls a 6.