• فارسی
  • English

توضیحات بیلیارد

امکان انجام چرخش انحرافی و پرش توپ در هنگام مسابقه بیلیارد.
برای زدن به هدف ضربه بزنید و بکشید.
  • بازی آسان
  • 120 مرحله
  • مکان های مختلف: برلین، لندن، بانکوک، ریگا و بندیگو
  • قهرمانی سرتاسر دنیا را به دست بیاورید.
دانلود بازی: