• فارسی
  • English

توضیحات بیلیارد

امکان انجام چرخش انحرافی و پرش توپ در هنگام مسابقه بیلیارد.
برای زدن به هدف ضربه بزنید و بکشید.
  • بازی آسان
  • 120 مرحله
  • مکان های مختلف: برلین، لندن، بانکوک، ریگا و بندیگو
  • قهرمانی سرتاسر دنیا را به دست بیاورید.

The description of Billiard

Billiards Master is the most popular 8 ball billiards game.
Sidespin, masse, jump ball, clearance with one break!
Tap and slide to aim. Drag and loose to strike. Ball potted!
Enjoy the billiard ball collision. You will be the next master of billiards!

Features
◆ Easy to play
◆ 120 levels
◆ Many game scenes: Berlin, London, Bangkok, Riga, Bendigo.
◆ Win the championship around the world

Snooker and 9 ball gameplay are on the way. Multiplayer online mode will be coming soon.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید   بیشتر»