• فارسی
  • English

توضیحات فشار

این یک بازی پازل آرامش بخش و سرگرم کننده ذهن است.
تغییرات نسخه 0.21:
- بیشتر سطح
نماد جدید
رفع اشکالات و بهبود عملکرد

ما سخت کار می کنیم تا "Push It!" بهتر.
لذت بردن!

The description of Push It!

Push It is a relaxing, mind-bending, fun little puzzle game.

On a 5x5 board, use the ball launchers to fill the holes and clear the cells by strategically completing rows and columns.

Can you reach level 18?