• فارسی
  • English

توضیحات آنها را مست کنید

در بازی آنها را مست کنید با تفنگ آبی خود سرهای خنده دار را مست کنید. در پایان سر شما با سرهای مخالفان مبارزه می کند، بنابراین باید مهمانی بزرگی را برای برنده شدن جمع کنید. از دروازه های مختلفی عبور کنید که می تواند پارامترهای تفنگ آبی شما را افزایش یا کاهش دهد. هر سر دارای سه مرحله تکامل است.
تغییرات نسخه 1.0:
تفنگ های آبی جدید و سرهای خنده دار اضافه شد!

The description of Get Them Drunk

Arcade runner game in which you have to get drunk funny heads with your water gun. At the end your heads would fight opponents heads so you should gather big party to win. Pass through various gates that can increase or decrease the parameters of your water gun. Each head has three stages of evolution - first it has hands, then weapons.