• فارسی
  • English

توضیحات تخم هیولا

شما باید DNA هیولاهای مختلف را جمع آوری کنید تا هیولای خود را بسازید و در عرصه مبارزه کنید.
قسمت های مختلف هیولا قدرت متفاوتی به شما می دهد. آیا می توانید بهترین ترکیب را برای بزرگترین هیولای تاریخ پیدا کنید؟
تغییرات نسخه 1.2:
رفع اشکال

The description of Monster Egg

You have to gather DNA of different monster to create your one and fight on arena.

Defferent parts of monster will give your different power. Could you find the best combination for the greatest monster ever?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»