• فارسی
  • English

توضیحات دختر قشنگ من

در بازی دختر قشنگ من علاوه بر تکرار سخنان شما توسط کاراکتر بازی، امکان آرایش نمودن آن و تغییر لباس ها و اتاق شخصی اش میسر است.
  • صحبت کردن سرگرم کننده، لذت بخش و خندار دختر زیبا
  • دریافت سکه و استفاده از آن برای دریافت مواد غذایی، پارچه، مبلمان و ...
  • با افزایش سطح دختر می توانید مواد غذایی و پارچه بیشتری دریافت کنید.
  • مراقب سلامت او باشید.
تغییرات نسخه 1.7.9:
صحنه حمام اضافه شد.
دختر برای تمیز نگه داشتن آن نیاز به حمام دارد.

The description of My Talking Pretty Girl

Have a nice time with your pretty girl.
**Now My Talking Pretty Girl not just repeats everything you said, you can make up your girl, change clothes for her and change her room.
In the living room, she can play games.
In the bed room, she is preparing for sleeping.
She also has her own wardrobe.
That’s not all; you can also let her take food and drink in her dinner room.
**Enjoy hours of fun and laughter with My Talking Pretty Girl.
**Play with your girl to get coins. Use coin to get food, cloth, furniture and so on. Change cloth to boost the level. With the increasing of level, girl can get more food and cloth. Be careful about your girl's health: leave her alone or let her hungry both make her unhappy and decrease her healthy.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»