• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان تانک

تانک های خود را ارتقا دهید سلاح خود را تقویت کنید شما قهرمانان تانک هستید، آیا آماده هستید؟

ویژگی های Tank Heroes - Tank Games - قهرمانان تانک:
  • عملیات آسان
  • سلاح های مختلف
  • ده ها تانک مختلف
  • خروج از گرافیک
  • بهترین بازی
تغییرات نسخه 1.8.0:
زمان برای قهرمانان تانک به روز رسانی جدید است!
مخازن جدید اضافه شده است.
رفع اشکال جزئی و پیشرفت های مختلف
بهترین تانکر و تانکراس ها در اینجا در قهرمانان تانک تبدیل شوید.
بازی های تانک را به صورت رایگان بازی کنید!

The description of Tank Heroes - Tank Games

Upgrade your Tanks. Strengthen your weapon. Become the Tank Heroes, are you ready?

Tank heroes features:

- Easy to operation
- Various cool weapons
- Dozens of different Tank
- Exiting graphics
- Best arcade game

Ready to have FUN? Download now the best arcade game for free!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید   بیشتر»