• فارسی
  • English

توضیحات استاد کاشی - بازی پازل

این یکی از بهترین بازی های تطبیق کاشی است، که مغز شما را آموزش می دهد. بیایید به دنیای بازی های ماجراجویی تطبیق قدم بگذاریم، بازی برای کودکان و بزرگسالان طراحی شده است.
در سمفونی رنگ‌ها، شکل‌ها و الگوها غوطه‌ور شوید، همانطور که سفری خارق‌العاده از کاشی‌های همسان و ایجاد ترکیب‌های هماهنگ از بلوک‌ها را آغاز می‌کنید، از بازی لذت ببرید.

می توانید انتخاب کنید که در حالت بی زمان آرام باشید یا در مسابقه ای با زمان هیجان زده شوید. هر مرحله جدید نیاز به تفکر دقیق و برنامه ریزی برای غلبه بر موانع دارد. موفقیت خود را تقویت کنید: از قدرت تقویت کننده ها برای فتح سطوح استفاده کنید. این ابزارهای تغییر دهنده بازی، ترازو را به نفع شما منحرف می کند. با پیروزی و پاداش قفل پاداش های شگفت انگیز را باز کنید، سطوح را فتح کنید و جوایز فوق العاده ای کسب کنید که به شما انگیزه می دهد تا ادامه دهید. موضوعات مختلف: از روشن تا تیره تا رنگارنگ، یکی را که دوست دارید انتخاب کنید. همیشه یک تم عالی در انتظار شماست. ما تصاویری پر جنب و جوش، طرح‌بندی‌های متعدد، لوازم تقویت‌کننده قدرتمند، گیم‌پلی جذاب، چالش‌های اعتیادآور و غیره را ارائه می‌کنیم.
تغییرات نسخه 1.3.3:
سلام به بازیکنان استاد کاشی،
این به روز رسانی شامل بهبود عملکرد است.
اکنون بازی کنید و استراحت کنید!

The description of Tile Master - Match Puzzle

The BEST FREE Tile Master Matching Puzzle Game is for you! Casual and addictive, train your brain now with our classic triple match puzzle game! Let's step into a world of match 3 adventure games! 🌼Tons of levels are waiting for you to challenge 3 tiles matching. From easy to hard, for kids and adults, this triple match game will surely bring you more fun! 🤩 Want to take a breath from the bustling metropolis after working, or get rid of dullness on weekend? 🏙Fear not, for a remarkable occasion arises 🙌, beckoning you to escape the daily grind and relish in the captivating realm of free triple matching games. 🎮 Welcome to Tile Master, the ultimate oasis of Serenity and Thrills! 🤩Immerse yourself in a symphony of Colors, Shapes, and Patterns 🎨, as you embark on an extraordinary journey of matching tiles and creating harmonious combinations of blocks. 💎+💎+💎 ✅Gameplay of the tile master matching game: 🧩Match 3 Tiles: Find and match three identical tiles to clear the board. You can choose to be relaxed in timeless mode or be thrilled in a race against time. 🧗‍♀️Increasing Difficulty: Brace yourself for tougher levels as you progress. Each new stage requires careful thinking and plans to overcome the obstacles. 🚀Boost your Success: Harness the power of boosters to conquer the levels. These game-changing tools will tip the scales in your favor. 🎁Triumph and Rewards: Become a Tile Master and unlock amazing rewards. Conquer levels and earn fantastic prizes that will motivate you to continue. 🖼Various Themes: From light to dark, to colorful, pick the one you like. There's always a perfect theme waiting for you. We offer vibrant Visuals, multiple Layouts, powerful Booster props, captivating Gameplay, addictive Challenges, etc. 💐With every successful match, the cityscape transforms, unveiling breathtaking vistas and hidden treasures, rewarding your keen abilities and unwavering determination. 🎊 ✅Features of the tile-tastic adventure in Tile Master: - ❤️Totally free! It's all about fun, and it won't cost you a dime! Enjoy without spending money. - 💛Enjoy customized layouts! Switch between multiple layouts whenever you please. - 💚Jaw-dropping variety of tiles available here! Ranging from animals, food to emojis, etc. - 💙Fuel your collecting obsession and satisfy your cravings. - 💜Change themes on the fly to match your mood and keep things fresh. - 🖤Boredom is gone! Open the game anywhere, anytime, and banish the dullness. In Tile Master, the city's pulse slows down, time stands still, and the joy of matching tiles becomes an art form. 🌷This Tile Master Classic triple Match Game will captivate your senses and transport you to a world of endless fascination. ✌️ So, let’s step into this casual and extraordinary occasion and let the tiles guide you on a journey of discovery, relaxation, and endless delight! 🥳 Privacy Policy: https://tile-master.gurugame.fun/policy.html Terms of Service: https://tile-master.gurugame.fun/termsofservice.html

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»