• فارسی
  • English

توضیحات عشق هگزا پازل

هفت بازی پازل سرگرم کننده در یک بازی. بر خلاف سادگی قوانین، هر حالت بازی بسیار چالش برانگیز است. هر کس می توانید چیزی برای سرگرمی خود بیابد.

برخی از حالت های مختلف بازی عشق هگزا پازل:
  • حالت 777: اشکال را در صفحه بازی قرار دهید و با درست کردن یک خط، آن را پاک کنید. بازی زمانی که تنها یک شکل قابل گذاشتن در صفحه باشد، ادامه خواهد یافت.
  • حالت +777: همانند حالت 777، اما با داشتن امکان چرخش اشکال برای قرار دادن بر روی صفحه.
  • حالت رسیدن به 12: خانه های کناری با عدد یکسان را انتخاب کنید تا با یکدیگر ترکیب شده و عدد بزرگتری به دست آید. سعی کنید به عدد 12 برسید.
  • حالت چرخش: 5 حلقه منطقی در صفحه بازی وجود دارد که هر یک با رنگ خود نمایش داده می شوند. اشکال را بر روی صفحه قرار دهید تا ححلقه ها را پر کنند و از صفحه حذف شوند.
  • حالت سه تا سه: خانه ها را به جهت های مختلف حرکت دهید و خانه های هم عدد را با یکدیگر ترکیب کنید. هدف رسیدن به عدد 6144 است.
تغییرات نسخه 1.11.3:
رفع اشکال جزئی

The description of Hexa Mania Puzzle

Seven interesting puzzle games in one. Despite of rules simplicity, every mode is very challenging! Everyone can find something interesting for himself. Sign in to Google Play Games to compare your scores with scores of your friends and players from around the world.
- Mode 777
Place figures to game field to make lines which will be cleared and you get score points. You can undo the last move. The game continues until you able to place at least one figure. Try to get as many points as you can.
- Mode 777+
This mode very similar to 777 mode with additional figures and ability to rotate them.
- Mode Get 12
Tap on adjacent tiles with the same number to select them and combine to one tile with next number. The game continues until you able to combine tiles. Try to get the tile with number 12.
- Mode Rings
There are 5 logical ring on the game field, each ring marked by its own color. Place figures to game field to fill rings which will be cleared and you get score points. You can undo the last move and you can rotate figures. The game continues until you able to place at least one figure. Try to get as many points as you can.
- Mode Threes
Touch at any place and slide your finger to any of six directions. All tiles that can be moved will be moved. Tiles can be merged: one with two and vice versa, three with three, six with six and so on. The goal is to get the tile with number 6144.
- Mode Cube
There are logical lines on the game field, each line goes through two cude sides. Place figures to game field to fill lines which will be cleared and you get score points. You can can rotate figures and undo the last move. The game continues until you able to place at least one figure. Try to get as many points as you can.
- Mode 6 sides
Touch at any place and slide in any of six directions to move tiles. Tiles that can be moved will be moved until they collide with other tiles. Combine 3 or more same tiles to clear them and get score points. You loose if the game field will be empty or full. Try to get as many points as you can.