• فارسی
  • English

توضیحات رانش در شهر

رقابت طبیعی در جاده آسفالت با خودرهای فوق العاده.

ویژگی‎های بازی رانش در شهر:
  • گرافیک سه بعدی طبیعی
  • شامل 7 خودروی فوق العاده
  • امکان سفارشی نمودن ماشین: 25 رنگ متفاوت برای خودرو، تقویت بخش‎های مختلف
  • جاده‎های زیبا امکان رانندگی در شب و رمز را برای شما فراهم می‎کند
  •  کنترل فرمان با لمس صفحه یا کج کردن موبایل یا تبلت
  • نمای دوربین متفاوت برای مشاهده
  • مهارت‎های خود را نشان دهید تا سکه دریافت نمایید
  • بُرد جهانی برای مشاهده وضعیت خود و دوستان
تغییرات نسخه 3.2:
- رفع اشکال جزئی.
- برخی از بهبود عملکرد.

The description of Drift Max City

Race through realistic asphalt tracks with high performance cars. Download the best FREE drift racing game ever!

FEATURES
- Realistic 3D graphics.
- 7 amazing drift cars.
- Car customisation and modification: Paint your car with 25 different colors. Customise your machine with a variety of decals and rim modifications.
- 5 amazing racing tracks: Downtown (Day & night), construction site, Nokamo (Day & night).
- Cutting-edge car control system with touch or tilt steering options both including handbrake.
- Different camera angles.
- "Edge Drift”: Show your drifting skills by driving close to the walls and earn more coins.
- Coin system: Earn coins by making drift points, edge drift or earning time bonus in game.
- Learderboard: For each track, compete your friends and other users in the world and reach the top.
- Detailed Quality settings.
Follow us:
https://www.facebook.com/tiramisuappstudio

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»