• فارسی
  • English

توضیحات گو - بازی دو نفره فکری

شبیه ساز فوق العاده بازی گو که بیش از 3 سال است که سازندگان آن به طور مداول در حال بهبود و پیشرفت امکاناتش هستند.
گو، یکی از قدیمی ترین بازی های تخته ای تاریخ بشری است. این بازی که به صورت دونفره انجام می شود، علی رغم قوانین ساده ای که دارد راهبردهای پیچیده‌ای را می طلبد.
بازی به این صورت انجام می گیرد که دو بازیکن به نوبت مهره های سیاه و سفید خود را در خانه های صفحه بازی که یک شبکه ۱۹ در ۱۹ مربعی است، قرار می دهند. وقتی مهره های روی صفحه قرار گرفت، نمی توان آن را حرکت داد مگر اینکه با مهره های رنگ مخالف به طور کامل محاصره شود. هدف بازی تصاحب سطح بیشتر از زمین بازی توسظ مهره ها است.

ویژگی های بازی گو - Go Free:
  • بازی فوق العاده فکری
  • شامل 10 سطح دشواری
  • بازی دو نفره
  • پشتیبانی از قوانین مختلف بازی گو
  • طراحی شده برای موبایل و تبلت
تغییرات نسخه 2.3:
ما نام برنامه‌های خود را مطابق با خط‌مشی‌های جدید Google Play تغییر می‌دهیم: «Go Free» اکنون «Go» است. "Go" (نسخه پولی) اکنون "Go Pro" است.

The description of Go Free

? Top Developer (awarded 2013 / 2015) ?
Google Play's strongest Go/Baduk program! To coincide with the AlphaGo - Sedol match, AI Factory has released a substantially updated product. This new version has been 3 years in preparation and improves the top play strength by 10 grades from 8 kyu to 3 dan. This is based on the new Aya program, which was the winner of the KGS World Computer Go Championship November 2014 and EGC Computer Go Tournament 2015. It is consequently a substantially bigger program, but offers much more.
With its rich strategy and simple rules, the ancient game of Go (Wei-chi/Baduk) is widely regarded as the ultimate thinking game. This product will allow you to learn and master this game!
- Full 9x9, 13x13 games (19x19 limited to 180 moves. Paid version allows whole game)
- 10 Difficulty levels from 18 Kyu to 3 Dan
- Aya Go Engine (International Gold Medallist)
- 2 Player Hotseat
- Go Rules, Handicaps. Chinese and Japanese rules supported.
- Hints at 1 Dan level to help you develop.
- Help includes a walk-through and links to teaching resources.
- Designed for both Tablet and Phone
This free version is supported by 3rd party ads. Ads may use internet connectivity, and therefore subsequent data charges may apply. The photos/media/files permission is required to allow the game to save game data to external storage, and is sometimes used to cache ads.