• فارسی
  • English

توضیحات دارت خشم

رویارویی با حریفان واقعی در بازی دارت چند نفره طبیعی دارت خشم.
دارت خود را برداشته و به لیگ قهرمانان وارد شوید. از محیط های زیبایی که برای مسابقه طراحی شده، لذت برده و با پیشروی و جمع آوری امتیاز، دارت خود را تقویت کنید.
تغییرات نسخه 3.1.0507.1100:
رفع اشکال و پیشرفت. ممنون از بازی!
دانلود بازی: