• فارسی
  • English

توضیحات من یکی

شبیه ساز مبارزه کاملاً دقیق ساخته شده است. در حالت افقی از دکمه جوی استیک و حمله استفاده کنید. در حالت عمودی از جوی استیک با یک انگشت استفاده کنید.
برای حرکت دادن و آزادی برای حمله بکشید.
تغییرات نسخه 3.35.02:
- بهبود عملکرد

The description of I, The One

Totally accurate fight simulator!

Use joystick and attack button in landscape mode.
Use one-finger joystick in portrait mode:
- drag to move
- release to attack

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»