• فارسی
  • English

توضیحات مرتب سازی آب - مرتب سازی رنگ

مرتب سازی آب نوعی بازی پازل مرتب سازی در آب است، که با آب رنگ و بطری ساخته می شود.
بازی بطری یک فرآیند مرتب‌سازی بسیار جالب با آب رنگ است، نوعی بازی موبایلی مرتب‌سازی با آب که برای مرتب کردن آن بازیکنان باید پازل سه بعدی مناسب را در جای خود قرار دهند.
تغییرات نسخه 2.621:
رفع اشکالات! بیا و کاوش کن!
از بازیکنان همه کشورها برای تجربه فعال خوش آمدید! ما مشتاقانه منتظر پیشنهادات و نظرات بازیکنان هستیم!

The description of Water Sort Jigsaw: Color Sort

Bottle game who?Water sorts jigsaw who?sort it 3d who? Water sort jigsaw who?

The water sort jigsaw is a kind of water sort puzzle games 📱,
which is a water color sort and interesting bottle game sorts game. 💪 💪 Sorting games
welcome you!

The water sort jigsaw gameplay in the bottle game is very simple. 🤞 Try this water color sort puzzle games for free! 👇👇👇 Come for color puzzle now!

Features of water sort puzzle
🧊1. The bottle game is a very water color sort process, a kind of water sort puzzle mobile game suitable for sort it 3d puzzle games players.

🧊2. Sorting games always there. A large number of water sort jigsaw levels with color puzzle, simple water color sort gameplay, but hard to study the thinking of color puzzle games players, and a more brain-burning sorts process.

🧊3. Sorts my water? It's super easy for water sort jigsaw people liking water sort puzzle to immerse themselves in sort it 3d, experience fun mini bottle game, and feel the achievements after each sorts level of the sort it 3d.

🧊4. Give full water color sort play to personal gift with color puzzle and better solve water sort puzzle problems in the sorts game.

We all love sort it 3d! Sorting games never fall!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»