• فارسی
  • English

توضیحات پازل مرتب سازی آب - مرتب سازی رنگ

پازل مرتب سازی آب - مرتب سازی رنگ یک بازی ساده اما اعتیاد آور، سرگرم کننده و چالش برانگیز مرتب سازی آب است. این یکی از بهترین بازی رایگان مرتب سازی پازل آب است، که می توانید مغز خود را آموزش دهید، وقت آزاد را بکشید و استراحت کنید! اگر می خواهید منطق ترکیبی خود را آموزش دهید، این بازی پازل مرتب سازی آب برای شما مناسب است. این یکی از آرامش‌بخش‌ترین و چالش‌برانگیزترین بازی پازل است. حالا سعی کنید آب را به رنگ های مختلف بریزید و آب را به همان رنگ در همان بطری ها مرتب کنید. این بازی پازل مرتب سازی آب بسیار ساده است، اما بسیار اعتیاد آور و چالش برانگیز است. مشکلات سطوح در حال افزایش است. هرچه سطح بالاتری بازی کنید، دشوارتر خواهد بود و در هر حرکت دقت بیشتری خواهید داشت. این بهترین راه برای آموزش تفکر انتقادی شماست.
تغییرات نسخه 1.9.0:
هی بازیکنان پازل دسته بندی آبی،
این آپدیت تجربه بازی بهتری را برای شما به ارمغان می آورد.
آرام بگیر و لذت ببر!

The description of Water Sort Puzzle - Sort Color

The #1 simple but addictive, fun, and challenging water sort puzzle game for you! It is the best free water sorting puzzle game for you to train your brain, kill free time and relax! If you’d like to train your combinational logic, this water sort puzzle game is just for you! It’s the most relaxing and challenging puzzle game, and it’s not timed. 💦 Now try to pour the water in different colors and sort the water in the same color into the same bottles. 🧪 This water sort puzzle game is quite simple, but it’s very addictive and challenging. The difficulties of levels are increasing. The higher level you play, the more difficult it would be, and the more careful you would be for each move. This is the best way to train your critical thinking. 💡 How to Play 💡 💧 Tap a bottle first, then tap another bottle, and pour water from the first bottle to the second one. 💧 You can pour when two bottles have the same water color on the top, and there’s enough space for the second bottle to be poured. 💧 Each bottle could only hold a certain amount of water. If it’s full, no more could be poured. 💧 No timer, and you can always restart when you get stuck at any time. 💧 No penalties. Take it easy and just relax! Features - IT’S FREE - Just Tap and Play, one finger to control - Easy and Hard Levels, all kinds for you - Play OFFLINE/without Internet. Feel free to play with no Internet connection - No time limit and penalties. You can always enjoy playing this water sort puzzle game at any time and place! 🤯 Racked your brain, huh? Don't worry! 📺 Subscribe to our official YouTube channel NOW! We will share the latest information and solution of each level here: https://wspuz.page.link/u2b. With this free and relaxing water sort puzzle game, you will never feel bored. While killing your free time, it’s the best way to train your brain! Download and Play NOW! Terms of Service: https://watersort.fungame.studio/termsofservice.html Privacy Policy: https://watersort.fungame.studio/policy.html

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»