• فارسی
  • English

توضیحات بچه‌ها نقاط را به هم متصل می‌کنند

بازی های آموزشی برای بچه ها تنها کاری است که ما انجام می دهیم.
این بازی به کودکان می آموزد که اعداد و حروف الفبا را به روشی مناسب تشخیص داده و تلفظ کنند.
بچه ها روی یک سری نقطه ضربه می زنند که نشان دهنده یک حیوان یا شی است که معمولاً کودک نمی تواند کاملاً تشخیص دهد. همانطور که آنها روی نقاط ضربه می زنند یا نقاط را به هم وصل می کنند، اعداد و حروف الفبای ABC تلفظ می شوند. هنگامی که کودکان موفق می شوند همه آنها را به هم وصل کنند، نقاط متصل به طرز لذت بخشی به یک گرافیک رنگارنگ از آنچه کودک طرح کرده است تبدیل می شود. ممکن است یک پرنده یا کلوچه، یک زرافه یا یک صندوق گنج باشد.

فرزند شما یاد خواهد گرفت که اعداد یا حروف را در نقطه ها تشخیص دهد و تلفظ کند. بنابراین بازی یک راه فوق العاده برای کودکان برای یادگیری شمارش و یادگیری الفبا است. بچه‌ها همچنین یاد می‌گیرند که موجودات و اشیایی را که ایجاد می‌کنند با اتصال نقطه‌ها شناسایی کنند.
تغییرات نسخه 3.7.8:
اصلاحات جزئی

The description of Kids Connect the Dots (Lite)

Educational games for kids is all we do.

Kids Connect the Dots Lite contains 25 images to try it out before you buy the full version.

Preschoolers really connect with our Kids Connect the Dots game. It teaches children to recognize and pronounce numbers and letters of the alphabet in a kid-friendly way.

Your child will love playing Kids Connect the Dots, and you'll be able to relax, knowing your child is learning while having great fun.

Children tap on a series of dots that outline an animal or an object that the child usually can't quite identify. As they tap on the dots or connect the dots, the numbers and ABC alphabet letters are pronounced. When children succeed in connecting them all, the connected dots are delightfully transformed into a colorful graphic of whatever the child has outlined. It might be a bird or muffin, a giraffe or a treasure chest.

Preschoolers are surprised and filled with wonder to see the creatures and objects they've created "come to life" – and want to go on to create more and more of them.

There are over 100 images in the full version for your child to enjoy.


★★★★★ What will my children learn? ★★★★★

Your child will learn to recognize and pronounce the numbers or letters in the dots. So the game is a wonderful way for children to learn to count and learn the alphabet. Kids also learn to identify the creatures and objects they create by connecting the dots.

★★★★★ What won't my children learn? ★★★★★

The game does not overload children and parents with too many audio and visual stimuli. Coping with stress and over-stimulation is therefore one skill that your kids won't be practicing during this game. Its clear focus makes the game a delight for children and a winning choice for parents.


✔ Kids love our games. Parents love to see their preschool-aged children being both educated and quietly happy.

✔ Our games are laser focused. For example, the numbers game doesn't teach letters, and the letters game doesn't teach math. We keep the games simple but magically inviting and nourishing.

✔ We strive to give children just the right balance between education and fun. So our games don't feature fun at the expense of education – or education at the expense of fun. We also know games that are too complicated don’t involve and delight kids.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»