• فارسی

توضیحات پیشگیری از سرطان

نرم افزار پیشگیری از سرطان یک نرم افزار اطلاع رسانی در حوزه آموزش و سلامت می باشد که با هدف افزایش آگاهی و ارائه راه کارهای مناسب در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری سرطان و همچنین ارتقاء سطح دانش مردم در برخورد با این بیماری طراحی و تولید گردیده است.

The description of Saratan

??????? ?? ?????
??? ????? ??????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ?????? ????? ? ????? ??? ?????? ????? ?? ??? ??????? ?? ????? ?? ?????? ????? ? ?????? ?????? ??? ???? ???? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ? ????? ?????? ???.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سلامت و تناسب اندام جدید بیشتر»