• فارسی

توضیحات تهران

نرم افزار تهران ، نرم افزاری برای معرفی کشور ایران و شهر تهران است که به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردیده است. این نرم افزار شامل بخش هایی مانند: درباره ایران، درباره تهران، مدیریت شهری تهران، آمار و اطلاعات، گردشگری، نقشه ها و گالری تصاویر می باشد که هر بخش شامل توضیحات جامع و کاملی درباره کشور ایران و شهر تهران است.

در بخش راهنمای گردشگری این نرم افزار توضیحات کاملی درباره جاذبه های گردشگری مناطق 22 گانه تهران وجود دارد.

The description of Tehran

??? ????? ????? ? ??? ?????? ???? ????? ???? ????? ? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ? ??????? ????? ?????? ???. ??? ??? ????? ???? ??? ???? ?????: ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ? ???????? ???????? ???? ??a? ????? ?????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??????? ???? ? ????? ?????? ???? ????? ? ??? ????? ???. ?? ??? ??????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ??????? ????? 22 ???? ????? ???? ????.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سیر و سفر جدید بیشتر»