• فارسی
  • English

توضیحات یادداشت صوتی

اپلیکیشن یادداشت صوتی، گفته های شما را دریافت نموده و آنها را به صورت متن، ذخیره می کند.
یادداشت های شما به صورت خودکار ذخیره شده و در فضای ابری از آنها بکاپ تهیه می شود.
با وجود خاموش بودن صفحه نیز این نرم افزار به خوبی کار خواهد کرد.
پشتیبانی از 119 زبان دنیا و ضبط از طریق هدست، از دیگر امکانات این نرم افزار است.
تغییرات نسخه 3.92 free:
- ویژگی جدید: برای ضامن دو زبان انتخابی آخر، روی زبان گفتار در صفحه اصلی کلیک کنید.
- گزینه جدید: سرعت تبدیل متن به گفتار برای تلاوت
- ویژگی اصلاح شده: اگر گزینه [Add a period (".") بعد از هر یادداشت] برداشته نشود، بعد از هر یادداشت فاصله اضافه می شود.
- "دستورات صوتی" جدید (در تنظیمات): لغو ویرایش، ویرایش مجدد
- ویژگی جدید: ورود متن به اشتراک گذاشته شده از برنامه های دیگر مانند مرورگرها و غیره را مجاز کنید.
- گزینه جدید: پشتیبان گیری خودکار از Google Drive
- ارتقای کارایی
- مشکلات جزئی را برطرف کنید

The description of Voice Notes

Features:

- Only one touch needed.
It can continuously receive your speech and convert to text. Note down and remind you later at the time you set.

- Integrated with your Android calendar, you don't need to maintain another one.

- Automatically save your notes in a storage file, and easily to back up cloud.

- Also one touch easily to share voice-to-text to friends.

- It can work when the phone screen is turned off.

-Support headset button to control Start/Stop voice recognition

-Supported speech recognition 119 languages.

-Supported 20 user interface languages (including English)


Requirements:
- Google voice search (Google App) v6.15.24.21 or later is required as a speech to text engine. Most devices have it pre-installed. If your devices do not install it, This app will guide you to install.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox


Permissions Notice:
This app may ask for permission to access the following features
• Microphone for speech recognition
• External storage for saving notes file
• Calendar for adding reminder event


Keywords:
voice notes, speech notes, voice memo, speech memo, voice input notes, voice input memo, Notes , Memo, Voice , voice input, Speech, input, note , notepad, reminder, alarm, voice to text, speech to text, message, voice typing, calendar, schedule, to-do list