• فارسی

توضیحات آلفا

آلفا کاملترین ابزار جهت استفاده معلمان می باشد که بیشتر امکانات مورد نیاز معلمان را در قالب یک برنامه قرارداده است. از امکانات آلفا می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • محتوای اماده پایه اول تا ششم ابتدایی: در آلفا محتوای پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت کامل قرار داده شده است تا شما دیگر نیازی به تولید محتوا نداشته باشید.
  • قابلیت اضافه کردن ویدئو های آموزشی: شما می توانید ویدئو های آموزشی خود را در برنامه قرار دهید. برنامه به صورت خودکار بر اساس کیفیت کاربر، آموزش مورد نظر را برای شخص پخش می نماید.
  • آموزش های تعاملی، با استفاده از آموزش های تعاملی می توانید مطمئن شوید که دانش آموزان درک بهتری از مطلب خواهند داشت.
  • تکلیف های درسی: در برنامه شما می توانید تکلیف های خود را قرار دهید و از دانش آموزان بخواهید تکلیف های شما را انجام دهند
  • آزمون های آنلاین: شما می توانید آزمون های آنلاین خود را به برنامه اضافه نموده و از دانش آموزان بخواهید در آنها شرکت نمایند
  • جایزه و پاداش: جهت افزایش انگیزه دانش آموزان، هر عضو کلاس بابت فعالیت های خود پاداشی به صورت سکه دریافت می نماید.
تغییرات نسخه 4.2.2:
رفع مشکل اندروید 4.4
رفع خطاهای گزارش شده

The description of Alpha

آلفا کاملترین ابزار جهت استفاده معلمان می باشد که بیشتر امکانات مورد نیاز معلمان را در قالب یک برنامه قرارداده است. از امکانات آلفا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• محتوای اماده پایه اول تا ششم ابتدایی: در آلفا محتوای پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت کامل قرار داده شده است تا شما دیگر نیازی به تولید محتوا نداشته باشید.
• قابلیت اضافه کردن ویدئو های آموزشی: شما می توانید ویدئو های آموزشی خود را در برنامه قرار دهید. برنامه به صورت خودکار بر اساس کیفیت کاربر، آموزش مورد نظر را برای شخص پخش می نماید.
• آموزش های تعاملی، با استفاده از آموزش های تعاملی می توانید مطمئن شوید که دانش آموزان درک بهتری از مطلب خواهند داشت.
• تکلیف های درسی: در برنامه شما می توانید تکلیف های خود را قرار دهید و از دانش آموزان بخواهید تکلیف های شما را انجام دهند
• آزمون های آنلاین: شما می توانید آزمون های آنلاین خود را به برنامه اضافه نموده و از دانش آموزان بخواهید در آنها شرکت نمایند
• جایزه و پاداش: جهت افزایش انگیزه دانش آموزان، هر عضو کلاس بابت فعالیت های خود پاداشی به صورت سکه دریافت می نماید.

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید در ساعات اداری با شماره 07191010771 تماس حاصل فرمایید