• فارسی
  • English

توضیحات انجام کارها - یادآور

بیش از 15 میلیون نفر برای مرتب نگه داشتن زندگیشان از نرم افزار انجام کارها، استفاده می کنند. سازماندهی کارهایی که باید انجام دهید، یادداشت گذاری و یادآوری با امکان اشتراک گذاری لیست و وظایف با دیگران.

پیشنهاد انجام هر چیزی برای لیست کارهایی که باید انجام شوند:
هماهنگی قوی و فوق سریع میان موبایلتان، دسکتاپ، وب و تبلت. لیست کارهای شما را همیشه به روز نگه می دارد تا شما هیچگاه چیزی را فراموش نکنید.
یادآورها: به راحتی یک وقت را مشخص کنید، با یادآورهای مکانی یا زمانی تا شما هیچگاه چیزی را از دست ندهید.

ویجت صفحه اصلی
یک صفحه اصلی ساده، زیبا و قوی تا لیست کارهای شما همیشه دم دست باشند.
معین کردن وظایف و اشتراک گذاری لیستها: انجام دادن کارهای بیشتر با افراد زندگیتان
دارنده هر دو گزینه رایگان و غیررایگان یا ویژگی های پیشرفته که هر دو برای سیستم عامل های اندروید و آیفون در دسترس است.

ورودی صدا
برای کمک به شما در به یاد داشتن همه چیز، ما ورودی صدا را اضافه کرده ایم تا شما بتوانید حرف دلتان را بزنید و ما آن را به کارهایتان اضافه خواهیم کرد. برای مدیریت بهتر جریان وظایف ما یک تقویم اضافه کرده ایم تا موضوع مورد بحث روز شما همیشه به روز باشد. برای بالا بردن بهره وری شما ما سکویی را  اضافه کرده ایم برای وظایف فرعی، یادداشت ها و فایل های پیوست.
برای ساده نگه داشتن لیست کارهای شما ما یک برنامه ریز روزانه منحصر بفرد افزودیم.

ساده کردن لیست کارها
انجام هر چیزی طراحی شده است تا شما را  بدون هیچ زحمتی هر روز منطبق با لیست کارهایتان نگه دارد. با تکان دادن دستگاهتان کارهای کامل شده را از لیستتان حذف کنید. می توانید خودتان را مرتب شده نگه دارید و از هر دقیقه لذت ببرید.

مدیریت قوی لیست وظایف
از کامپیوتر، دراپ باکس یا گوگل درایو به وظایفتان فایل ضمیمه کنید.
با تشکر از ویژگی منحصر به فرد تماس های از دست رفته ما، هیچ وقت فراموش نکنید که با دوستان خانواده یا همکارانتان تماس بگیرید.

لیست خواروبار و خرید
به سادگی در انجام هر چیزی یک لیست درست کنید آن را با کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید و ببینید که آنها اقلام مورد نیازشان را همزمان که شما در حال خرید هستید به لیست اضافه می کنند.
تغییرات نسخه 5.17.0.135:
در نهایت، یک برنامه ساده برای سازماندهی زندگی و مدیریت کار تیم خود.

چه خبر؟
- روز من - روشی کاملاً جدید برای برنامه ریزی روزتان.
- فضای کاری - یک فضای کاری مشترک برای تیم شما برای مدیریت آسان پروژه ها، گردش کار و اهداف.
- لیست های من - یک فضای خصوصی برای مدیریت زندگی شخصی خود با لیست ها، وظایف، یادآوری ها، رویدادهای تقویم و موارد دیگر.

علاوه بر این، از طراحی مجدد برنامه، مرکز اطلاع رسانی، جستجوی جهانی، میانبرهای برنامه، چت وظیفه، ذکر و موارد دیگر لذت ببرید.

The description of Any.do: To-do list & Reminders

To-do list & Task list by Any.do is simply a MUST HAVE APP (NY Times, TechCrunch, Lifehacker)

Over 15 Million people rely on Any.do to keep their life organized with to-do list, reminders and notes. They share lists & assign tasks to accomplish even more.

➜ Simple & powerful To do list:
Super fast and robust sync between your phone, desktop, web and tablet. Keeps your to do list, reminders & Agenda always updated so you’ll never forget a thing
Reminders - Easily set one-time, recurring or location reminders so you’ll never miss another deadline
Homescreen Widget - A simple, powerful and beautiful homescreen widget to keep your to do list and agenda always at hand
Assign tasks & share lists to accomplish even more with the people in your life.
Has both free and premium options with advanced features, both of which are available for Android and iPhone devices.

To help you remember everything we added voice entry so you can just speak your mind and we’ll add it to your to do list. For better task management flow we added a calendar integration to keep your agenda always up to date. To enhance your productivity we added cross platform support for sub-tasks, notes & file attachments. To keep your to do list simple, we’ve added a one-of-a-kind daily planner and gesture support.

TO DO LIST MADE SIMPLE
Any.do was designed to keep you on top of your to do list and agenda each and every day with no hassle.
Thanks to the intuitive drag and drop of tasks, swiping to mark to-do's as complete, and shaking your device to remove completed from your to do list - you can keep yourself organized and enjoy every minute of it.

POWERFUL TASK LIST MANAGEMENT
Looking for more? Add a to do list item straight from your email inbox by forwarding do@any.do. Attach files from your computer, Dropbox, or Google Drive to your tasks. Print, Export and share your lists of groceries and daily errands. Never forget to call back friends, family members or work colleagues thanks to our unique missed call feature.

LIFE ORGANIZER & DAILY PLANNER
Any.do is a to do list, a calendar, an inbox, a notepad, task list, a board for post its or sticky notes, a project management tool for teams, a daily planner, a family organizer, and overall the simplest and most useful productivity tool you will ever have. Best of all – it’s free for basic use!

SHARE LISTS & ASSIGN TASKS
To plan & organize projects has never been easier. Now you can share lists between family members, assign tasks to each other, chat and much more. Any.do will help you and the people around you stay in-sync and on schedule so that you can focus on what really matters, knowing that you had a productive day where you crossed many tasks off your to do list.

GROCERY LIST & SHOPPING LIST
Any.do task list is also great for shopping at the grocery store. Right there in your to do list is a handy shopping list option that you can share with others. Forgot to buy post it notes? Need a reminder? Simply create a list on Any.do, share it with your loved ones and see them adding their shopping items in real time. You won’t believe how you’ve done shopping or grocery lists before.

CAPTURE WHAT'S ON YOUR MIND
Any.do is more than a virtual to do list, the app also functions as a cloud-based inbox for capturing (and remembering) every creative outburst and idea. Need a personal secretary to record every word you say when you’re not able to type or write it down yourself? Look no further: With built-in speech recognition software you can type less and do more. Quickly jotting down your thoughts is made easier thanks to Any.do’s powerful auto-suggest that anticipates and notes thoughts for you. And finally, Any.do doesn’t just capture words; it can also store images, videos, audio recordings & uploaded files. So save that photograph of today’s sunrise, share your latest pencil drawing or upload the latest deck onto your to do list.