• فارسی

توضیحات عکس بده نقاشی بگیر

دیگر انتظار ها به پایان رسید !!

با این برنامه بر خلاف دیگر برنامه شما شاهد دکراسیونی از ابزار های حرفه ای برای عکاسی و نقاشی کردن عکس هایتان هستید 

کافیه فقط با یک کلیک عکس رو انتخاب و روی عکس به کاملا به دل خواه هر جایی رو خواستید نقاشی کنید  به همین راحتی

The description of Aks be Naghashi

دیگر انتظار ها به پایان رسید !!

با این برنامه بر خلاف دیگر برنامه شما شاهد دکراسیونی از ابزار های حرفه ای برای عکاسی و نقاشی کردن عکس هایتان هستید 

کافیه فقط با یک کلیک عکس رو انتخاب و روی عکس به کاملا به دل خواه هر جایی رو خواستید نقاشی کنید  به همین راحتی 

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»