• فارسی
  • English

توضیحات گوریل عصبانی 2019

به شهر مدرن با هیولای هیجان انگیز خود وارد شوید. و شروع به تخریب سنگین شهرها کنید. گوریل عصبانی 2019 یک بازی اکشن است، که در شما هر آنچه در مسیر می آید نابود می کنید.
با شخصیت های شگفت انگیز عصر جدید مبارزه کنید و از ساختمان های بلند شهر نیویورک لذت ببرید.

بقای شما کلید زندگیتان است. تا زمانی که می توانید در شهر بزرگ با ویرانی و خرد کردن زندگی کنید. شهر را کاوش کرده و شروع به شکار در همه جا شهر کنید. پلیس شهر می خواهد نیروهای عجایب را در جزیره متوقف کند زیرا آنها تمام نیروهای را از بین می برند. تمام هیولاها مهارت خاصی برای مبارزه خود دارند، بنابراین هیولا مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در سراسر شهر پادشاه باشید.

The description of Angry Gorilla 2019

Rampage through the streets and smash the city to pieces with epic monsters in the #1 3D destruction simulator game!

Let’s enter the modern city with epic incredible monster and start heavy destruction in the city.CITY MONSTER CITY RAMPAGE is an action game. City is in your hands so destroy whatever comes in your path. Play as a BIG MONSTER to destroy everything and causing destruction. Enjoy running around the city & show your rage, go wild and let’s cause of city destruction.

Play with amazing new age fighting characters, create Rampage Gorilla City Smasher in New York city. Sharp T-rex jaws will bite and blow high-rise buildings in few seconds.

Your survival is the key of your life. Survive as long as possible in grand city with havoc and crushing. Explore the city and start hunting everywhere in the city in city smasher games. REAL ANGRY MAD KING KONG will attack on town which risen from the depth of the ocean. City police wants to stop huge apes forces on island because they will eliminate the all flying forces and army. All monsters have own specific fighting and city attack skills so choose your favorite and be the king around the city.

Download & Play this City Smasher 2 Game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار کمیک جدید بیشتر»