• فارسی
  • English

توضیحات تاکسی باند

درخواست تاکسی در اودسا، اوکراین.

تو می تونی:
  • پرداخت با کارت یا به صورت نقدی. کارت خود را با پرداخت یک یا صفر کلیک صرفه جویی کنید.
  • ایستگاه رادیویی مورد علاقه را انتخاب کنید
  • با راننده تماس بگیرید یا پیام دهید
  • مسدود کردن راننده ها
  • برای مدت مشخص با ماشین تماس بگیرید
تغییرات نسخه 12.2.6:
مجوز اضافه شده با تلگرام.
طراحی کوچک تغییر می کند.

The description of Taxi Bond

Calling for a taxi in Odessa, Ukraine.

You can:
- pay by card or by cash. Save your card for one or zero click paying.
- select favorite radio station
- call or send messages to the driver
- block drivers
- call car for a specific time