• فارسی

توضیحات دیکشنری سخنگو آشیانه

به نام خدا

امکانات کامل و کاملا رایگان!

صحبت کنید تا  این برنامه مانند یک مترجم همراه , صحبت شما را به صورت خودکار به زبان های مختلف ترجمه صوتی و متنی کند..(مناسب برای گفتگو با خارجی زبان ها)
  • تشخیص جملات از روی متنون نوشته شده روی کاغذ یا هر چیز دیگری.دوربین خودتونو روی متن قرار بدید تا به صورت خودکار متن روی کاغذ وارد برنامه بشه و بعد اون رو ترجمه کنید.
  • ترجمه آفلاین و آنلاین(صوتی و متنی) کلمات.
  • دیکشنری هوشمند به همراه درک گفتار و تلفظ کلمات..
  • دو قسمت دیکشنری آنلاین و آفلاین.. فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
  • کلمه و جمله مورد نظر را بدون نوشتن و فقط با گفتن معنی کنید...
نکته : برای قسمت های صوتی و ترجمه جملات نیاز به اینترنت دارید.
تغییرات نسخه 7.2-google:
برنامه ریزی برنامه

The description of Dictionary

به نام خدا

امکانات کامل و کاملا رایگان!

صحبت کنید تا  این برنامه مانند یک مترجم همراه , صحبت شما را به صورت خودکار به زبان های مختلف ترجمه صوتی و متنی کند..(مناسب برای گفتگو با خارجی زبان ها)

تشخیص جملات از روی متنون نوشته شده روی کاغذ یا هر چیز دیگری.دوربین خودتونو روی متن قرار بدید تا به صورت خودکار متن روی کاغذ وارد برنامه بشه و بعد اون رو ترجمه کنید.
ترجمه آفلاین و آنلاین(صوتی و متنی) کلمات. 
دیکشنری هوشمند به همراه درک گفتار و تلفظ کلمات.. 
دو قسمت دیکشنری آنلاین و آفلاین.. فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
کلمه و جمله مورد نظر را بدون نوشتن و فقط با گفتن معنی کنید...

نکته : برای قسمت های صوتی و ترجمه جملات نیاز به اینترنت دارید.

نظرات خود را برای پیشرفت برنامه به ایمیل زیر ارسال کنید..
توسعه دهنده : رشید اسدی

Rak.14967@yahoo.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار کتاب و مرجع جدید بیشتر»