• فارسی

توضیحات کلبه رمان - مجموعه رمان

مجموعه ای از بهترین رمانهای فارسی
  • با امکان تنظیم قلم (نوع قلم - اندازه قلم - تنظیم فاصله بین خطوط)
  • دارای چند بار مطالعه برای راحتی چشم
  • دارای حالت مطالعه در شب
  • دارای لیست محبوب مندی
  • امکان تقسیم رمان ها

The description of Kolbe Roman

مجموعه ای از بهترین رمانهای فارسی

با قابلیت تنظیم قلم (نوع قلم - اندازه قلم - تنظیم فاصله بین خطوط)
دارای چندین تم مطالعه برای راحتی چشم
دارای حالت مطالعه در شب
دارای لیست علاقه مندی
امکان به اشتراک گذاری رمان ها