• فارسی
  • English

توضیحات رزومه ساز رایگان

آیا به دنبال یک شغل یا یک حرفه جدید هستید؟ اگر این طور است، پس به یک رزومه نیاز دارید، این کار واقعا کارفرمای شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بهترین راه برای داشتن یک رزومه حرفه ای، کمک گرفتن از این برنامه ی رایگان ساخت رزومه است.

ویژگی های نرم افزار Free Resume App - رزومه ساز رایگان:
  • رزومه های عالی
  • رزومه ها را به صورت پی دی اف ذخیره کنید یا به اشتراک بگذارید.
  • قالب های حرفه ای
  • عکستان را اضافه کنید.
  • لوگوی کارفرماهای قبلی یا دانشگاهتان را بیافزاید.
  • رایگان
تغییرات نسخه 230714:
اصلاحات کوچک

The description of Free Resume App

Free Resume Builder App
Are you looking for a job or a new career? If so, you need a resume (Curriculum Vitae, CV) that will really impress your potential employer. A great way to get a professional looking resume is with the help of this Free Resume Builder App. With this app you can create professional looking resume for free.
Once you have created it you will be able to save it as PDF file. You can also share the resume with other apps.

How it Works?
Getting started is simple. You choose one of the professional templates. Once the template is chosen, simply fill it in with the correct information. That's it! You are now ready to impress employers.

Basic Features
* Great looking resume
* Save or share resume as PDF
* Professional templates
* Add your picture
* Add logos of your previous employers / schools
* Free

It really is that simple to create and share a professional resume with the help of Resume App. Your CV will never appear more appealing and professional than with the services offered here. Go on give it a try.
If you have any queries or issues for which you need our assistance: Feel free to mail us, contact info is in the app.

Also available on https://documentfactory.com/resume-app