• فارسی
  • English

توضیحات تبدیل آسان ارز

این نرم افزار مبدل ارز برای بیش از 200 واحد ارز با نرخ ارز زنده در حالت آفلاین. لیست ارزهای شخصی خود را تنظیم کرده و همه ارزهای مهم را در نگاه اول مشاهده کنید.
پشتیبانی از تمام ارزهای دنیا، برخی فلزات و ارزهای رمز پرداخت، نرخ ارز هر ثانیه یک بار به روز می شود.
در حالت آفلاین، برنامه از داده های آخرین اتصال استفاده می کند و نمودارهای تاریخی توسعه نرخ ارز را از سال 2011 نشان می دهد.
از عملکرد جستجو برای پیدا کردن سریع ارز استفاده کنید.
دانلود نرم افزار: