• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز واقعی خانواده ببر - بازی جهان حیوانات

شما همیشه می خواسته اید زندگی یک ببر وحشی را تجربه کنید، با حیوانات جنگل وحشی مبارزه کنید و برای محافظت از خانواده خود در بیابان زنده بمانید؟ اکنون می توانید در این بازی بهترین شکارچی شوید. این بازی بر اساس یک ببر و خانواده اش ساخته شده است که باید در این بازی های زنده ماندن در معرض حملات حیوانات وحشی و شکار ببرها در حیوانات وحشی بسیار زنده بمانند. پادشاه واقعی جنگل باشید.

خانواده خود را تشکیل دهید. توله ها را به این دنیا بیاورید و به آنها بیاموزید که چگونه در این بازی شکار حیوانات زنده بمانند و شکار کنند. مراقب شکارچیانی باشید که در این بازی های شکار حیوانات وحشی در جستجوی ببر هستند.

ویژگی های بازی Real Tiger Family Sim 3D: Wild Animals Games 2021 - شبیه ساز واقعی خانواده ببر - بازی جهان حیوانات:
  • جنگ های هیجان انگیز با حیوانات، شکارچیان و مأموریت های شکار
  • خانواده و توله خود را در جنگ زنده ماندن در برابر شکارچیان شهر آزاد کنید
  • تنوع ببرهای وحشی
  • جنگل واقعی هیجان انگیز
  • ماجراجویی شکار طعمه با انیمیشن های واقع گرایانه حمله ببر
  • با حیوانات شرور مانند شیر، فیل، پلنگ و خرس مبارزه کنید
تغییرات نسخه 1.0.44:
اشکالات برداشته شد
خرابی برطرف شد
بازی بهینه و روان

The description of Real Tiger Family Sim 3D: Wild Animals Games 2021

You ever wanted to live the life of a wild tiger, fighting wild jungle animals and surviving in wilderness to protect your family? Now you can become the best hunter in this Real Tiger Family Sim 3D: Wild Animals Games 2021. This game is based on a tiger and his family who have to survive in extreme wild facing wild animal attacks and tiger hunting in these survival games. Be a real jungle king of this Wild Tiger Simulator: Tiger Family Games 2021. Make a pack, go on hunt and start your own family.
Non-stop Action awaits!
In this Real Tiger Family Sim 3D: Wild Animals Games 2021 find other tigers and start your own family. Bring cubs into this world and teach them how to survive and hunt in this animal hunting game. Beware of the hunters who are in search of tigers in these wild animal hunting games. There are many lion vs tiger games but in this Wild Tiger Simulator: Tiger Family Games 2021 you will experience the best hunting experience.
Adventure in 3D world!
Angry Tiger 3D Adventures: Wild Animals Game is a city adventure game in which you have to protect your family from hunters and take revenge from hunters who have killed your family in this animal hunting game. Hunt those who have hunted your family. Hunt or be hunted. Fight wild animals and animal hunters in this New Tiger Survival Sim: Animal Attack Games 2021. Bring out the best of your hunting and survival skills in this New Tiger Family Simulator: City Survival Games.

Real Tiger Family Sim 3D: Wild Animals Games 2021 features:
🐯 Thrilling fights with animals, predators & city hunting missions.
🐯 Release your family & cub from city hunters in tiger survival fighting.
🐯Different variety of wild tigers.
🐯Real jungle and city environments.
🐯 Thrilling prey hunting adventure with realistic tiger attack animations.
🐯 Combat with vicious animals like lion, elephant, panther and bear.