• فارسی

توضیحات اعلامیه ترحیم و سنگ قبر ساز

توضیح
به نام خدا

اعلامیه ترحیم و سنگ قبر ساز:
یک برنامه برای سرگرمی و شوخی با دوستاتون که میتونید اعلامیه ترحیم و سنگ قبر هرکسی رو که دلتون میخاد درست کنید. البته برای شوخی

این برنامه از دو قسمت ایجاد شده است
اعلامیه ترحیم روی دیوار (با چهار پوسته مختلف)
سنگ قبر

عکس ها در مسیر rakroid / tarhim ذخیره می شوند

The description of Sange Ghabr

توضیح
به نام خدا

اعلامیه ترحیم و سنگ قبر ساز:
یک برنامه برای سرگرمی و شوخی با دوستاتون که میتونید اعلامیه ترحیم و سنگ قبر هرکسی رو که دلتون میخاد درست کنید. البته برای شوخی 😉

این برنامه از دو قسمت تشکیل شده
اعلامیه ترحیم روی دیوار(با چهار پوسته مختلف)
سنگ قبر

عکس ها در مسیر rakroid/tarhim ذخیره می شوند