• فارسی
  • English

توضیحات فروشگاه طراحی

دختران به عنوان یک مدل لباس بسیار خوب و جذاب ساخته شدند. بنابراین آیا مایل هستید روش های زیبایی خود را برای کمک به افراد بیشتر استفاده کنید؟
اجازه دهید با کمک به فروشگاه خیاطی شروع کنیم. اول به عنوان دستیار فروشگاه  لباس برای پوشیدن، سپس کمک به آلیس و خانواده او برای لباسهای مد روز، در همان زمان به عنوان مشاور آنها برای انتخاب لباس های زیبا، لوازم جانبی، کفش و غیره در فروشگاه کمک کنید.
برای تکمیل خیاطی و تطبیق لباس تلاش زیادی انجام دهید تا پادشاه ها را دریافت کنید.

امکانات بازی Tailor Design Family Shop - فروشگاه طراحی:
  • کمک به خیاطان لباس
  • انتخاب لباس، کفش، لوازم جانبی و کیف های زیبا
  • کمک به امی برای مد لباس پرنسس
  • اضافه کردن چند لوازم جانبی دوست داشتنی
  • کمک به مادرش برای لباس عروسی
  • مجموعه ای از لباس ورزشی و لباس خانه
  • انتخاب لباس پدر
تغییرات نسخه 1.0.80:
لباس پوشیدن

The description of Tailor Design Family Shop

Girls, as a fashionista, you're very good at dressing up, and you've made yourself very attractive. So, are you willing to share your beautiful ways to help more people become beautiful?
Don't hesitate, let's start with helping the sewing shop. First, help your shop assistant dress up and make her more energetic and beautiful.Then help Alice and her family make fashionable clothes.At the same time, as their adviser, help them match the other clothes, accessories, shoes, etc. in the shop to make them prefer to these sew clothes. You will not only receive their appreciate,but also win the golden cup!Be sure to make great efforts to complete the tailoring and matching of each garment, and you will get all the trophies!
Features:
1.Help the staff dress up.Go into the cloakroom and help her pick out the nice dresses, shoes, accessories and bags.
2. Help Amy make a fashionable princess dress, a sweater and a cute pair of shorts. First, help her measure her size and record it. Add a few more lovely accessories to her clothes.Finally,help her dress up.
3.Help her mother make an evening dress, a set of sportswear and a home dress. Every garment should be ironed carefully. You can change the color or texture of these clothes.
4.Her father's clothes need to be more careful. Cut and sew the coat first, then make the trousers.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار سرگرمی جدید بیشتر»