• فارسی
 • English

توضیحات بانک مجازی

یک شهر که به بانک معروف است، در سراسر جهان خدمات مالی ارائه می دهد. این بازی بانکی بهترین خدمات مشتری را ارائه می دهد. بیایید ببینیم که چه نوع خدمات مشتری این بانک به شما ارائه می دهد.
در این بازی بانکداری، شما از بسیاری از وظایف آموزش بانکی لذت خواهید برد.

ویژگی های بازی My Virtual Bank ATM  Machine Simulator Game - بانک مجازی:
 • جمع آوری نماد
 • مشخصات قفسه مشتری
 • آزمون ورودی
 • اتاق نظارت
 • دستگاه خودپرداز
 • ماشین حمل خودرو
 • اتاق سرور
 • دفتر مديريت
 • ثبت نام جدید و درخواست کارت بدهی
 • مدیریت حساب های بانکی را یاد بگیرید
 • تعمیر دستگاه های خودپرداز
 • یک بازی سرگرم کننده مدیریت زمان
تغییرات نسخه 1.1.3:
- اشکال جزئی در بازی ATM بانک مجازی رفع شده است
- بهبود کارایی.

The description of My Virtual Bank ATM Machine Simulator Game

There is a cityin which there is a famous Bank called The Gameicreate Bank. The Bank has worldwide banking and provides financial services. Here The bank gives the best service to the entire bank. This bank game will give the best customer service. Let's see what kind of customer service this bank is providing you.

In this bank manager & cashier game, you will enjoy tons of bank education tasks.

-Collect The Token View
-Customer's Locker View
-Bank's Vault View
-Entrance Test
-Surveillance Room
-ATM
-Cash Carrying Vehicle
-SERVER ROOM
-Manager's Office

Features of Bank Manager Game:

* Know the full procedure of locker access in this bank cashier game
* Register new account & apply for the debit card
* Learn to manage your bank accounts in this bank cashier game
* Repair ATMs & maintain the server room up-to-date
* In this cash, register games learn how to handle money as cashier
* A fun-filled bank time management game
* Perfect bank games for boys
* Interesting Cash Delivery Adventure
* Casual cash manager game

Play this amazing game - "My Virtual Bank Manager, ATM & Cashier" and learn all the procedures of bank by doing it on your own. Friends, Its time to play with MONEY !!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار سرگرمی جدید   بیشتر»