• فارسی

توضیحات فال روزانه

با استفاده از برنامه فال روزانه زود تند، هر روز از فال مخصوص تاریخ تولد خودتان مطلع شوید.
این فال با توجه به روز تولد شما پیشگویی ها و پیشنهاد های مرتبط به امروز را به شما می گوید.
شما می توانید با وارد کردن روز، ماه و سال تولد خود، فال هر روز خود را مشاهده کنید.
در این فال شما می توانید تعابیر مخصوص زندگی، عشق، سلامتی و امور مالی خود را بخوانید.

این برنامه از تمامی سمبل های ماه تولد پشتیبانی می کند: ♈ قوچ، ♉ گاو نر، ♊ دوقلو ها، ♋ خرچنگ، ♌ شیر، ♍ باکره، ♎ ترازو، ♏ عقرب، ♐ کمان دار، ♑ بز، ♒ آب گیر، ♓ ماهی

ویژگی ها:
  • فال روزانه
  • خوانایی و طراحی ساده و کارامد
  • فال مرتبط با سمبل ماه تولد
  • یاد آوری روزانه برای خواندن فال امروز

The description of Fale Roozane

با استفاده از برنامه فال روزانه زود تند، هر روز از فال مخصوص تاریخ تولد خودتان مطلع شوید.
این فال با توجه به روز تولد شما پیشگویی ها و پیشنهاد های مرتبط به امروز را به شما می گوید.
شما می توانید با وارد کردن روز، ماه و سال تولد خود، فال هر روز خود را مشاهده کنید.
در این فال شما می توانید تعابیر مخصوص زندگی، عشق، سلامتی و امور مالی خود را بخوانید.
این برنامه از تمامی سمبل های ماه تولد پشتیبانی می کند: ♈ قوچ، ♉ گاو نر، ♊ دوقلو ها، ♋ خرچنگ، ♌ شیر، ♍ باکره، ♎ ترازو، ♏ عقرب، ♐ کمان دار، ♑ بز، ♒ آب گیر، ♓ ماهی
ویژگی ها:
- فال روزانه
- خوانایی و طراحی ساده و کارامد
- فال مرتبط با سمبل ماه تولد
- یاد آوری روزانه برای خواندن فال امروز
---------------------------------------------------------------

You can read your special daily horoscope with this application.
This application, tells your fortune and horoscope for today, according to your date of birth.
You can see your daily horoscope by entering your date of birth.
You can read personalized horoscope readings for love, life, health and economy.
This application supports all zodiac signs: ♈ Aries, ♉ Taurus, ♊ Gemini, ♋ Cancer, ♌ Leo, ♍ Virgo,♎ Libra, ♏ Scorpio, ♐ Sagittarius, ♑ Capricorn, ♒ Aquarius and ♓ Pisces.
Features:
- Daily Horoscope
- Readability and easy to work UI
- Zodiac sign compatibility Horoscope
- Daily reminders for reading Horoscope

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار سبک زندگی جدید بیشتر»