• فارسی
  • English

توضیحات قطب نما

این یک برنامه قطب نما است، که شمال مغناطیسی  را پشتیبانی می کند. علاوه بر این، مختصات مکان فعلی را نشان می دهد، که می توانند کپی، به اشتراک گذاشته شده و برای سایر برنامه ها ارسال شوند.

علاوه بر این، این قطب نما قدرت میدان مغناطیسی را نشان می دهد، که در هنگام جستجو برای مداخلات مفید است. دقت سنسور قطب نما را می توان در تنظیمات تنظیم کرد. علاوه بر این، این قطب نما برای نمایشگرهای با وضوح بالا بهینه شده است.

مهم:
برای اطمینان از صحت این قطب نما، سنسورها را در دستگاه خود کالیبره کرده و آن را از میدان های مغناطیسی دور نگه دارید. علاوه بر این، هنگام استفاده از این قطب نما دستگاه خود را مانند صفحه نمایش مکانیکی روی زمین صاف کنید و صفحه نمایش آن را به سمت آسمان قرار دهید.
دانلود نرم افزار: