• فارسی
  • English

توضیحات گوگل پی دی اف ویوئر

مشاهده فایل های PDF با Google PDF Viewer.

ویژگی های نرم افزار:
  • امکان مشاهده فایل های PDF
  • امکان پیرینت
  • امکان جستجو در داخل فایل
  • امکان انتخاب و کپی کلمات داخل فایل

The description of Google PDF Viewer

PDF Viewing is now available directly in Google Drive. For environments where this cannot be deployed, Google PDF Viewer offers the same capabilities in a standalone app. View, print, search and copy text from pdf documents while you're on the go.
Note: PDF Viewer is primarily meant for use in the context of the Android for Work Program (http://android.com/work).

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار کاربردی جدید بیشتر»