• فارسی
  • English

توضیحات گوگل پریمر

Primer روشی سریع و آسان برای یادگیری مهارت های جدید در زمینه تجارت و بازاریابی است. ما به شما درس هایی با اندازه نیش می دهیم تا هر زمان که 5 دقیقه رایگان دارید انجام دهید. فعالیت های تعاملی به شما کمک می کند مفاهیم را به سرعت یاد بگیرید. و می توانید با استفاده از مراحل بعدی شخصی که بطور خودکار برای شما ذخیره می شوند ، از دانش جدید خود استفاده کنید.
تغییرات نسخه 4.703.2:
پیدا کردن آنچه که می خواهید با مهارت های جدید در برنامه Primer بیاموزید، آسان تر از همیشه است.

آخرین مهارت ها را کاوش کنید و انتخاب های خود را مرور کنید تا درس های مناسب را برای خود به دست آورید.

سوال یا بازخورد؟ برای ما به آدرس hello@yourprimer.com پیام ارسال کنید

The description of Google Primer

Primer is a fast, easy way to learn new business and marketing skills. We give you bite-sized lessons to do whenever you have 5 minutes free. Interactive activities will help you learn concepts quickly. And you can put your new knowledge to use right away with personalized, in-app next steps that are automatically saved for you.