• فارسی
  • English

توضیحات گوگل کیپ - یادداشت و لیست

به سرعت هر چه در ذهنتان است را ثبت کنید تا در زمان و مکان مناسب، برایتان یادآوری شود.

آنچه در ذهن دارید را ضبط کنید.
  • یادداشت، لیست و تصاویر را به Google Keep اضافه کنید. صدای مورد نظر خود را ضبط کنید و در زمان تعیین شده آن را بشنوید.
  • ایده های خود را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.
  • چیزی که نیاز دارید را به سرعت بیابید؛ به یادداشت های خود رنگ ها و برچسب های متفاوت بزنید تا بتوانید سریعا به آنها دسترسی پیدا کنید.
  • یاد داشت درست در زمان درست! می خواهید غذا یا دارویی را در زمانی معین استفاده کنید؟ آن را وارد لیست کنید تا هیچ وقت فراموشتان نشود.
تغییرات نسخه 5.24.012.03.90:
* رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Google Keep - notes and lists

Quickly capture what’s on your mind and get a reminder later at the right place or time. Speak a voice memo on the go and have it automatically transcribed. Grab a photo of a poster, receipt or document and easily organize or find it later in search. Google Keep makes it easy to capture a thought or list for yourself, and share it with friends and family.
Capture what’s on your mind
• Add notes, lists and photos to Google Keep. Pressed for time? Record a voice memo and Keep will transcribe it so you can find it later.
Share ideas with friends and family
• Easily plan that surprise party by sharing your Keep notes with others and collaborating on them in real time.
Find what you need, fast
• Color and add labels to code notes to quickly organize and get on with your life. If you need to find something you saved, a simple search will turn it up.
Always within reach
• Keep works on your phone, tablet, computer and Android wearables. Everything you add syncs across all of your devices so your thoughts are always with you.
The right note at the right time
• Need to remember to pick up some groceries? Set a location-based reminder to pull up your grocery list right when you get to the store.
Available everywhere
• Try Google Keep on the web at http://keep.google.com and find it in the Chrome Web Store at http://g.co/keepinchrome.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار کاربردی جدید بیشتر»