• فارسی
  • English

توضیحات میکسو - تصویر کلاژ و قاب

اضافه کردن گزینه هایی مانند استیکر، فیلتر، قاب، نوشته و پس زمینه های رنگی به شما کمک می کنند تا کلاژ عکستان را تزیین کنید.
طرح کلاژی که بیشتر از همه  دوست دارید را انتخاب کنید. صدها طرح کلاژ برای شما و انتخاب از میانشان وجود دارد، گرید عکس معمولی، شکل های خلاقانه و غیره. یک یا چند عکس انتخاب کنید و کلاژ را با جلوه ایده آلتان ویرایش کنید.

ویژگی های کلیدی نرم افزار Mixoo - Photo Collage & Layout - میکسو - تصویر کلاژ و قاب:
  • بیش از 200 صفحه ارایی قاب و کلاژ عکس
  • بیش از 200 مدل مجله به خوبی طراحی شده و منحصر بفرد
  • نوشته و استیکر را به راحتی و سریع اضافه کنید.
  • بیش از 40 رنگ و 45 طرح برای پس زمینه ی قاب
  • بیش از 20 فونت و حاشیه ی خلاقانه
  • بیش از 18 فیلتر فوق العاده

The description of Mixoo - Photo Collage & Layout

Mixoo is a photo collage maker with 121,000 + five-star rate on App Store! Combine one or more photos into one artful and beautiful artwork!

Add-on options like stickers, filters, frame, text, background colors help you add effects and decorate your photo collage. Easily shared to Instagram, Facebook, Twitter etc when you finish your grid or creative layout.

There are hundreds of frame layouts for you to choose, regular photo grid, creative shapes, etc. Select one or more photos and edit the collage to your ideal effects.

Other than the regular grid layout, you will see many innovative layout design and magazine templates as well. It’s not only a grid maker, but a comprehensive collage maker with various photo edit tools.

KEY FEATURES
- 200+ innovative Frame layouts and photo collages
- 200+ unique and well-designed magazine style photo collages
- Add texts, stickers easily and quickly
- 40+ colors and 45+ patterns for the frame background
- 200+ stickers to select
- 20+ creative fonts and borders
- 18+ amazing filter effects
- Support multiple ratio: square, Instagram Portrait, Instagram landscape

And
- Editable frame and lace colors
- Simple gestures to zoom, rotate or mirror each photo
- Editable text color, size, font, background
- Use gestures to move, resize and rotate the text
- Share to Instagram, Facebook, Twitter, Email, iMessage etc

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»