• فارسی
  • English

توضیحات گروپ می - چت گروهی

چت کردن را شروع کنید.
هر کسی که می خواهید را با شماره تلفن یا آدرس ایمیلشان به گروه اضافه کنید. اگر آنها در گروپ می جدید هستند آنها می توانند با پیام کوتاه چت کنند.
اطلاعیه ها را کنترل کنید.
انتخاب کنید که چه نوع و چه موقع اطلاعیه دریافت کنید. چت های مشخص یا کل نرم افزار را را بی صدا کنید، حتی می توانید از چت های گروهی خارج شوید.
گالری عکس های شما را ذخیره می کند. به راحتی عکس ها و ویدیوهایی که در گروه به اشتراک گذاشته شده اند را مرور کنید.
می توانید با کامپیوترتان در گروپ می چت کنید.
تغییرات نسخه 5.61.6:
- جدید: با کشیدن انگشت به چپ یا انتخاب "حذف مخاطب" از کارت مخاطب می توانید مخاطبین را حذف کنید.
- جدید: پیوندی به بیانیه دسترسی فرانسه اضافه شد.
- بهبود یافته: GroupMe اکنون از قابلیت ذخیره سازی رسانه بومی در دستگاه های Android 10+ استفاده می کند.
- ثابت: پاسخهای نقل قول شده با تصاویر اکنون به درستی با پیام اصلی مرتبط هستند.
- ثابت: به اشتراک گذاری محتوا از برنامه دیگری با GroupMe DM اکنون مطابق انتظار کار می کند.
- رفع شد: اکنون هنگام ضبط یک فیلم، میکروفن به درستی درخواست می شود.

The description of GroupMe

GroupMe - the free, simple way to stay connected with those who matter most.

Family. Roommates. Friends. Coworkers. Teams. Greek Life. Bands. Faith Groups. Events. Vacations.


“Lifechanger.... utterly indispensable”
-Gizmodo


- START CHATTING
Add anyone to a group via their phone number or email address. If they are new to GroupMe, they can start chatting over SMS immediately.

- CONTROL NOTIFICATIONS
You’re in charge! Choose when and what type of notifications you receive. Mute specific chats, or the entire app – you can even leave or end group chats.

- SAY MORE THAN WORDS
Go ahead – fall in love with our exclusive emoji.

- THE WHOLE INTERNET IN YOUR GROUP
Meme images, search and send GIFs, and see content shared from URLs displayed in the chat.

- SHARE NOW, RELIVE LATER
The gallery saves your memories. Easily explore the photos and videos shared in your group now, or later.

- LEAVE TEXTING BEHIND
With direct messages, you can use all the features you love for group chat, but one-on-one. It’s like texting, but better.

- CHAT WHEREVER YOU ARE
Including from your computer at groupme.com


Whether separated by a hallway or a hemisphere, GroupMe allows you to stay in touch with the connections that count. Get your group together.


We want to hear your feedback!
Email: support@groupme.com
Twitter: @GroupMe
Facebook: facebook.com/groupme
Instagram: @GroupMe

Love,
Team GroupMeNOTE: SMS chat currently available in US only. Standard text messaging rates may apply.
Privacy Policy: https://groupme.com/privacy
A member of the Skype family