• فارسی
  • English

توضیحات پاک کننده پس زمینه تصویر

این برنامه برای برش عکس ها و ایجاد تصاویر بدون پس زمینه طراحی شده است.
خروجی نرم افزار را می توانید در سایر برنامه های ویرایش تصویر استفاده کنید.
دارای حالت خودکار برای پاک کردن پیکسل های مشابه و امکان انتخاب اشیاء مورد نظر برای پاک کردن از تصویر.
تغییرات نسخه 4.0.0:
・به جای عملکرد Extract یک عملکرد قطع خودکار سلفی اضافه شده است.

The description of Background Eraser

◇ This is an application for cutting pictures and for making a picture's background transparent.

◇ The resulting images can be used as stamps with other apps to make a photomontage, collage.


☆☆☆ Features ☆☆☆

☆ "Auto" mode ☆
・Erase similar pixels automatically.

☆ "Extract" mode ☆
・Select and erase objects which you want to remove accurately, by using blue & red markers.

☆ it's very important to make a picture's background transparent accurately
if you want to superimpose photos and make good composite photos.

By using this app, you can do it better.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»