• فارسی

توضیحات درمان گیاهی

نرم افزار درمان گیاهی، دربرگیرنده ی گیاهان دارویی و خواص آنها با عکس گیاهان میباشد. علاوه بر این فهرستی از بیماری های متعارف نیز آورده شده و روش درمان هر کدام از آنها با گیاهان دارویی شرح داده شده است. بیشتر از دارو های گیاهی که در این برنامه به آنها اشاره شده است از عطاری ها قابل تهیه میباشد، برخی از آنها هم همیشه در دسترس ما هستند. تهیه محتوای این برنامه از کتاب و منابع اصلی طب سنتی و سایت های معتبر صورت گرفته است.

The description of Herbal Medicine

نرم افزار درمان گیاهی، دربرگیرنده ی گیاهان دارویی و خواص آنها با عکس گیاهان میباشد. علاوه بر این فهرستی از بیماری های متعارف نیز آورده شده و روش درمان هر کدام از آنها با گیاهان دارویی شرح داده شده است. بیشتر از دارو های گیاهی که در این برنامه به آنها اشاره شده است از عطاری ها قابل تهیه میباشد، برخی از آنها هم همیشه در دسترس ما هستند. تهیه محتوای این برنامه از کتاب و منابع اصلی طب سنتی و سایت های معتبر صورت گرفته است.

توسعه دهنده:‌ حسنا امین نورزی