• فارسی

توضیحات آموزش نت موسیقی

برنامه ای جامع از آموزش نت موسیقی و روش نت خوانی اصولی از صفر تا صد

مسلما بدون توانایی خواندن نت های موسیقی بازهم قادربه نواختن موسیقی خواهیم بود. همانطور که بدون دانستن خواندن و نوشتن قادر به صحبت کردن هستیم. در هر دو حالت، فردی که توانایی خواندن و نوشتن ندارد، فرصت درک و ارتباط بهتر را از دست می دهد. توانایی خواندن نت های موسیقی، فهم شما را در تئوری موسیقی افزایش می دهد، شما را قادر می سازد قطعه ای را بنوازید که قبلا هرگز نشنیده اید و به شما کمک می کند که ایده های موسیقیایی خود را بهتر به دیگران منتقل کنید. این مهارت برای یادگیری کامل نیاز به مدتی زمان و تمرین مستمر دارد که با این برنامه میتوانید آموزش اصولی نت خوانی موسیقی را به راحتی بیاموزید.

زمانی بخصوص در روزگار قبل از ضبط صدا و پخش، موسیقی از طریق حفظ و مخابره آن به طور مفصل نوشته می شد. به منظور انجام این کار، یک سیستم نت نویسی ابداع شد که به نوازنده ها اطلاعاتی را عرضه می کرد که آنها برای پخش موسیقی مانند آنچه که آهنگساز می خواست، به آن اطلاعات نیاز داشتند.

در اینجا برنامه فهرستی از موضوعات مورد بحث در زمینه پایه برنامه در قسمت pdf برنامه آورده شده است:
 • حامل
 • کلیدها
 • حامل عمومی
 • معیارها
 • نت ها
 • نت های نوشته شده روی حامل
 • خطوط اضافی بالا یا زیر حامل
 • طول نت ها
 • نت های منقوط (نقطه دار)
 • وقفه (سکون)
 • علامت های عرضی
 • خط اتحادها و اسلارها
 • لحن
 • دینامیک
 • تکرارها
 • کسر میزان ها
برنامه دارای سه بجش:
 • تمرین و آموزش نت ها (Musical notation)
 • بخش تست برنامه آموزش موسیقی که در این بخش در مدت زمان مشخص آموزه های خود را تست خواهید کرد.
 • بخش آموزش نت خوانی که بصورت پی دی اف (pdf) دربرنامه قرار داده شده است و آموزش کاملی از روش نت خوانی را به شما عزیزان آموزش خواهد داد.
تغییرات نسخه 16:
بهبود عملکرد برنامه
برطرف شدن ایرادات برنامه

The description of Musical Note

آموزش نت های موسیقی
برنامه ای جامع ازآموزش نت موسیقی و روش نت خوانی اصولی از صفر تا صد

مسلما بدون توانایی خواندن نت های موسیقی بازهم قادربه نواختن موسیقی خواهیم بود. همانطور که بدون دانستن خواندن و نوشتن قادر به صحبت کردن هستیم. در هر دو حالت، فردی که توانایی خواندن و نوشتن ندارد، فرصت درک و ارتباط بهتر را از دست می دهد. توانایی خواندن نت های موسیقی، فهم شما را در تئوری موسیقی افزایش می دهد، شما را قادر می سازد قطعه ای را بنوازید که قبلا هرگز نشنیده اید و به شما کمک می کند که ایده های موسیقیایی خود را بهتر به دیگران منتقل کنید. این مهارت برای یادگیری کامل نیاز به مدتی زمان و تمرین مستمر دارد که با این برنامه میتوانید آموزش اصولی نت خوانی موسیقی را به راحتی بیاموزید.
زمانی بخصوص در روزگار قبل از ضبط صدا و پخش، موسیقی از طریق حفظ و مخابره آن به طور مفصل نوشته می شد. به منظور انجام این کار، یک سیستم نت نویسی ابداع شد که به نوازنده ها اطلاعاتی را عرضه می کرد که آنها برای پخش موسیقی مانند آنچه که آهنگساز می خواست، به آن اطلاعات نیاز داشتند.
🎶 در اینجا برنامه فهرستی از موضوعات مورد بحث در زمینه پایه برنامه در قسمت pdf برنامه آورده شده است:
• حامل
• کلیدها
• حامل عمومی
• معیارها
• نت ها
• نت های نوشته شده روی حامل
• خطوط اضافی بالا یا زیر حامل
• طول نت ها
• نت های منقوط (نقطه دار)
• وقفه (سکون)
• علامت های عرضی
• خط اتحادها و اسلارها
• لحن
• دینامیک
• تکرارها
• کسر میزان ها


🎶 برنامه دارای سه بجش:
🎵 تمرین و آموزش نت ها (Musical notation)
🎵 بخش تست برنامه آموزش موسیقی که در این بخش در مدت زمان مشخص آموزه های خود را تست خواهید کرد.
🎵 بخش آموزش نت خوانی که بصورت پی دی اف (pdf) دربرنامه قرار داده شده است و آموزش کاملی از روش نت خوانی را به شما عزیزان آموزش خواهد داد.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»