• فارسی

توضیحات جملات ناب 2019

بانک کامل جملات تاکیدی انرژی مثبت که شامل موارد زیر می باشد:
 • عبارات تاکیدی کتاب چشم دل بگشا
 • جملات تاکیدی مثبت قبل از خواب
 • هر روز صبح جملات ده گانه زیر را سه بار بخوانید
 • جملات تاکیدی برای ازدواج
 • جملات تاکیدی در مورد ثروت
 • جملات تاکیدی برای سلامتی
 • جملات تاکیدی برای فراوانی
 • لیستی از جملات تاکیدی 1
 • لیستی از جملات تاکیدی 2
 • جملات تاکیدی برای زندگی روزانه
 • جملات تاکیدی معنوی
 • کلمات مثبت در زندگی
 • عبارت تاکیدی روزانه که باید تکرار شود
 • جملات تاکیدی خوشبختها
 • جملات تاكيدي اسكاول شين
 • جملات ناب 2018 در این برنامه
 • جملات ناب 2019 وبروز در این برنامه
عبارات تاکیدی مثبت، جملاتی ساده، روان و برانگیزاننده و با ادبیات شخصی خود ما هستند که می توانند سرعت رسیدن ما به اهدافمان را چند برابر کنند” و ویژگی هایی برای این عبارات ذکر می کنند.

استفاده از تلقین و تکرار عبارت های تاکیدی مثبت یکی از قدیمی ترین تکنیک هایی است که برای کسب موفقیت و تغییر باورر ها استفاده می شود. علت این امر را باید در تعریف باور جست و جو کرد. باور فکر یا ایده ای است که بارها و بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیر ناخود آگاه نشسته و در آن حک شود.

هر کاری که مدتی تکرار شود در ناخودآگاه ضبط شده و به عادت رفتاری تبدیل می شود (مانند مهارت در تایپ کردن) و جالب تر اینکه هر چیزی – چه مثبت و چه منفی – به خود و ذهنمان تلقین کنیم، همان گونه برای ما اتفاق خواهد افتاد.
برای تحول و پیشرفت در زندگی لازم است ابتدا ذهن خود را از جملات منفی خالی کرده و سپس با عبارات مثبت و سازنده، جایگزین نماییم.
تغییرات نسخه v5.0:
جملات ناب تاکیدی شاد و انرژی بخش
زندگی خود را با این برنامه متحول کنید

The description of Jomalate Nab

🔔بانک کامل جملات تاکیدی انرژی مثبت که شامل موارد زیر می باشد:

🖊عبارات تاکیدی کتاب چشم دل بگشا

🖊جملات تاکیدی مثبت قبل از خواب

🖊هر روز صبح جملات ده گانه زیر را سه بار بخوانید

🖊جملات تاکیدی برای ازدواج

🖊جملات تاکیدی در مورد ثروت

🖊جملات تاکیدی برای سلامتی

🖊جملات تاکیدی برای فراوانی

🖊لیستی از جملات تاکیدی 1

🖊لیستی از جملات تاکیدی 2

🖊جملات تاکیدی برای زندگی روزانه

🖊جملات تاکیدی معنوی

🖊کلمات مثبت در زندگی

🖊عبارت تاکیدی روزانه که باید تکرار شود

🖊جملات تاکیدی خوشبختها

🖊جملات تاكيدي اسكاول شين

🖊جملات ناب 2018 در این برنامه

🖊جملات ناب 2019 وبروز در این برنامه

عبارات تاکیدی مثبت، جملاتی ساده، روان و برانگیزاننده و با ادبیات شخصی خود ما هستند که می توانند سرعت رسیدن ما به اهدافمان را چند برابر کنند” و ویژگی هایی برای این عبارات ذکر می کنند.
استفاده از تلقین و تکرار عبارت های تاکیدی مثبت یکی از قدیمی ترین تکنیک هایی است که برای کسب موفقیت و تغییر باورر ها استفاده می شود. علت این امر را باید در تعریف باور جست و جو کرد. باور فکر یا ایده ای است که بارها و بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیر ناخود آگاه نشسته و در آن حک شود.
هر کاری که مدتی تکرار شود در ناخودآگاه ضبط شده و به عادت رفتاری تبدیل می شود (مانند مهارت در تایپ کردن) و جالب تر اینکه هر چیزی – چه مثبت و چه منفی – به خود و ذهنمان تلقین کنیم، همان گونه برای ما اتفاق خواهد افتاد.
برای تحول و پیشرفت در زندگی لازم است ابتدا ذهن خود را از جملات منفی خالی کرده و سپس با عبارات مثبت و سازنده، جایگزین نماییم.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سبک زندگی جدید بیشتر»