• فارسی
  • English

توضیحات صدای حیوانات

نرم افزاری مناسب برای کودکان توپا که امکان شناخت حیوانات مختلف و صدای آنها را برایشان میسر می سازد.
اجازه تشخیص حیوانات در یک بازی سرگرم کننده برای کودکان میسر است.

امکانات نرم افزار Animal sounds - App for kids - صدای حیوانات:
  • امکان جابجایی میان حیوانات
  • مشاهده تصاویر حیوانات
  • شنیدن صدای حیوانات مختلف

The description of Animal sounds - App for kids

Exciting app for toddlers to know different animals and their sound
Animal sounds - App for kids is a free educational application that helps young children learn the animals and their sound.
It has many difference animals.
Kids can play the game "What animal is it?", which can teach them to recognize the animals and their sounds.
Animal sounds - App for kids will help parents teach the animals as animal zoo, animal farm to their children while having fun at the same time.
Browse through the gallery and click any thumbnail for bigger image.
Features:
- Prev/Next buttons.
- Click on the animal to replay name and sound.
- Animal names
- Animal flash cards
- Animal pictures
This game has been primarily designed for toddlers,preschool and kindergarten children but it's equally great for your baby or infant and even for older kids. It is kids toys and gifted education.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید   بیشتر»