• فارسی
  • English

توضیحات فریم آبشار برای تصاویر

تصاویر آبشارهای مشهور جهان تبدیل به فریم شده اند تا عکس های شما را زیباتر نمایند. همچنین شما می توانید متن دلخواه خود را برروی آنها درج نمایید.

فریم های موجود از تمامی آبشارهای زیبای جهان به دست آمده و توسط عکاسان حرفه تصویربرداری شده اند.

نحوه کار بار نرم افزار بسیار ساده است؛ تنها کافیست یکی از فریم های آبشارهای موجود در نرم افزار را انتخاب نموده سپس تصویر مورد نظر خود را به آن اضافه کنید؛ در صورت علاقه نوشته ای نیز به آن افزوده و به راحتی آن را ذخیره نمایید.
تغییرات نسخه 8.2.0:
عملکرد و ثبات بهبود یافته است.
نماد برنامه جدید

The description of Waterfalls Frames for Photos

World Famous Waterfall Photos turned into Photo Frames to decorate your photos with ability to Add Text and Draw on Photos in Styles.
We licensed World Famous Waterfall Photos from top PhotoGrapher to create these beautiful waterfall Frames to create best Photo Frames for your Photos.
Waterfalls Frames for Photos includes Famous waterfalls from all over the world. We worked with Famous Photographers to create these wonderful Nature Photo Frames for you.
How to Frame your photos with Waterfalls Frames for Photos:
1. Select one of the 14 world famous Waterfalls.
2. Chose the Photo you want to include the Waterfalls Frame. You can chose the shape of Photo to be Heart, Circle, Square, Star Photo.
3. Add Text on Photo or Draw on Picture free hand.
4. Save the Frames to your Photo Gallery.
Create Best looking photos with Waterfall Frames that are unique to our application. These Nature Photo Frames are not available anywhere.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»