• فارسی

توضیحات کتاب صوتی معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها

حال شما برای رسیدن به خواسته ها و در کل آرزوهایتان چه کرده اید؟

آیا همه را دست شانس و تقدیر سپرده اید؟ و معتقدید که تمام زندگی به این دو ختم می شود؛ در اینجا ما به باطل بودن این نظریه می پردازیم و معتقدیم که شانش یا تقدیر اصلا وجود ندارد بلکه این باور ماست که خود را در قالب شانس و تقدیر ظاهر می کند.
چگونه می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید، در حالی که نحوه استفاده از نیروهای درونی خود را نمی‌دانید؟

کتاب صوتی معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها ، به شما خواهد آموخت که چگونه از این نیروها استفاده کنید و زندگی‌تان را سرشار از معنویت، سلامت، آرامش و ثروت سازید.
تغییرات نسخه v4.0:
کتاب صوتی برای رسیدن به آرزوها و نیروی درون

The description of Moejeze Zehn

حال شما برای رسیدن به خواسته ها و در کل آرزوهایتان چه کرده اید؟

آیا همه را دست شانس و تقدیر سپرده اید؟ و معتقدید که تمام زندگی به این دو ختم می شود؛ در اینجا ما به باطل بودن این نظریه می پردازیم و معتقدیم که شانش یا تقدیر اصلا وجود ندارد بلکه این باور ماست که خود را در قالب شانس و تقدیر ظاهر می کند.
چگونه می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید، در حالی که نحوه استفاده از نیروهای درونی خود را نمی‌دانید؟

کتاب صوتی معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها ، به شما خواهد آموخت که چگونه از این نیروها استفاده کنید و زندگی‌تان را سرشار از معنویت، سلامت، آرامش و ثروت سازید.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

نرم افزار صوت و موسیقی جدید   بیشتر»