• فارسی

توضیحات آموزش زبان انگلیسی مبتدی تا پیشرفته سطح 1

مجموعه آموزشی که پیش رو دارید مناسب افرادی هست که سطح زبانشان مبتدی تا پیشرفته هست و شامل اموزش مکالمات می باشد.
بخش مکالمات در سه سطح و 100 بخش موضوع بندی شده+تلفظ آمریکایی می باشد
این 100 بخش موضوع بندی شده به شما کمک می کند تا مکالمات انگلیسی را در موقعیتهای مختلف مانند(هتل،رستوران،مسافرت،صحبتهای کوتاه و .....)را به سادگی یاد گرفته و به کار برید
شما می توانید با صرف زمان کوتاهی در روز دروس را مطالعه نمایی و در مدت زمان کوتاهی توانایی لازم برای برقراری ارتباطات روزمره را کسب کنید.

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی:
ویژگی های اصلی این مجموعه:
  • هر جلسه آموزش زبان، در حدود 60 دقیقه
  • آموزش زبان در سه سطح آموزشی پایه، مقدماتی و متوسط
  • آموزش زبان انگلیسی توسط مدرس صاحب نام زبان انگلیسی
  • آموزش زبان در کلاس درس به همراه نمایش بخش های کوتاه فیلم و تصاویر
  • تلفظ: امریکن

The description of Learn English Sound Level1

مجموعه آموزشی که پیش رو دارید مناسب افرادی هست که سطح زبانشان مبتدی تا پیشرفته هست و شامل اموزش مکالمات می باشد.
بخش مکالمات در سه سطح و 100 بخش موضوع بندی شده+تلفظ آمریکایی می باشد
این 100 بخش موضوع بندی شده به شما کمک می کند تا مکالمات انگلیسی را در موقعیتهای مختلف مانند(هتل،رستوران،مسافرت،صحبتهای کوتاه و .....)را به سادگی یاد گرفته و به کار برید
شما می توانید با صرف زمان کوتاهی در روز دروس را مطالعه نمایی و در مدت زمان کوتاهی توانایی لازم برای برقراری ارتباطات روزمره را کسب کنید.

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی:
ویژگی های اصلی این مجموعه:
هر جلسه آموزش زبان، در حدود 60 دقیقه
آموزش زبان در سه سطح آموزشی پایه، مقدماتی و متوسط
آموزش زبان انگلیسی توسط مدرس صاحب نام زبان انگلیسی
آموزش زبان در کلاس درس به همراه نمایش بخش های کوتاه فیلم و تصاویر
تلفظ: امریکن

دیکشنری تصویری انگلیسی

آزمون زبان انگلیسی

مترجم آنلاین

و ..................

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»